/\

ANNONCE

Foto: Maja Johansson

Fly

Alt, hvad du behøver at vide om bæredygtigt flybrændstof

Nu ved du sandsynligvis godt, at bæredygtigt flybrændstof spiller en central rolle i vores bestræbelser på at gøre det at rejse mere bæredygtigt. Men hvad vil det præcist sige? Hvordan bruges det, og hvilken rolle kommer det til at spille i fremtiden? Her er svarene på de oftest stillede spørgsmål om bæredygtigt flybrændstof.

Hvad er biobrændstof?
Camelina bliver brugt til at producere biobrændstof. Foto: Shutterstock.Bæredygtigt flybrændstof, som for eksempel biobrændstof, er et jetbrændstof baseret på bæredygtige olieafgrøder eller biomasse som f.eks. camelina, jathropha, alger, animalske olier, fedtstoffer samt forskellige former for fossile brændstoffer som f.eks. spildaffald fra industrien, husholdninger, landbrug, skovbrug og papirfremstilling.

Hvilken slags biobrændstof bruger SAS?
SAS bruger noget, der kaldes Hydrotreated Esters and Fatty Acids (HEFA) biobrændstof. Det er et vedvarende dieselbrændstof, som kan fremstilles af en lang række vegetabilske olier og fedtstoffer. SAS har strenge retningslinjer, når det drejer sig om biobrændstof. Bl.a. skal de biobrændstoffer SAS bruger, være fremstillet ved af råmaterialer, der kræver så lille et dyrkningsområde som muligt, og som ikke påvirker den generelle tilgængelighed af afgrøder til brug i fremstilling af fødevarer eller øger brugen af drikkevand, og som har en positiv indvirkning på biodiversiteten. SAS accepterer ikke spildaffald fra fremstilling af palmeolie som råmateriale.

Er biobrændstof sikkert?
Biobrændstofferne, som bruges til kommerciel flyvning, kontrolleres gennem ekstremt strenge specifikationer. Biobrændstofferne er kopier af alternativerne inden for fossile brændstoffer, og de certificeres gennem flere standarder for at sikre fuld teknisk overholdelse af kravene til sikker og pålidelig flydrift. Det er bevist, at biobrændstoffer er lige så sikre og ikke mindst lige så effektive som konventionelt flybrændstof.

Hvordan får SAS leveret biobrændstof?
I øjeblikket leveres biobrændstofferne til SAS’ vigtigste lufthavne i Stockholm og Oslo.

Hvad gør SAS med biobrændstoffet?
I modsætning til blyholdig eller blyfri benzin til biler kan man bruge biobrændstof og fossile brændstoffer sammen. Det biobrændstof, SAS får, blandes med fossilt brændstof i den såkaldte hydrant, det store brændstofforsyningssystemet, som bruges i lufthavnen.

Biobrændstof kan reducere CO2-udslippet med op til 80% over sin levetid. Foto: ShutterstockHvorfor bruger SAS biobrændstof?
SAS ser på biobrændstoffer som en vigtig løsning på problemet med at reducere CO2-udledningen inden for en mellemlang og lang tidshorisont. Biobrændsel kan reducere CO2-udledningen med op til 80 procent i deres produktlevetid i sammenligning med konventionelle flybrændstoffer.

Hvad er fremtiden for biobrændstof?
I dag er forsyningen med biobrændstoffer stadig meget begrænset. Men hvis der investeres seriøst i udviklingen hos de store energiselskaber og forbrugerne rundt omkring i verden – som f.eks. i partnerskabet mellem SAS og det svenske energiselskab Preem, der sammen skal sikre produktionen af biobrændstof – så vil markedet for biobrændsel helt sikkert udvides. Og når der kommer flere og flere rammevilkår for begrænsning af kuldioxidudledning i de forskellige lande, vil erhvervslivet, herunder flybranchen, også være juridisk forpligtet til at begynde at bruge alternativer til fossile brændstoffer. Med det følger en udvidelse af markedet for biobrændstoffer, og med den øgede efterspørgsel vil produktionen derfor stige.

Hvorfor bruger alle ikke biobrændstof? 
Selv om biobrændstoffer har eksisteret meget længe, så er benzin- og dieselproduktionen foregået i så stort et omfang, at markedet for biobrændsel aldrig har været i stand til at konkurrere. Den globale forsyning af biobrændstof er derfor meget lille i sammenligning med konventionelle brændstoffer, og biobrændstof er meget dyrere.  Når der indtil for nylig har været begrænset politisk incitament til at bruge alternative brændstoffer, har der reelt ikke været så mange motiver til at skifte over til biobrændstoffer inden for forskellige brancher.

Blev du inspireret af denne artikel?

Giv den en thumbs up!

likes

ANNONCE

Luk kort

Kategori

Fra artiklen

Del tips

Luk

Leder du efter noget specielt?

Filtrer din søgning

Luk