/\

ANNONCE

Fly

Fakta om CO2-kompensation

SAS har et mål om at mindske vores CO2-udledning med 25 procent inden 2025. I 2030 skal det, der svarer til hele vores indenrigstrafik i Skandinavien, operere på biobrændstof. Siden efteråret 2019 har vi fjernet salg taxfree ombord for at mindske vægten og dermed brændstofforbruget, som i sidste ende mindsker udledningen.CO2-kompensation er et af flere initiativer i SAS' miljø- og bæredygtighedsarbejde og iværksættes, efter at vi har gjort alt, hvad vi kan for at mindske vores klimapåvirkning med den teknik, der findes i dag. SAS er på vej mod en mere bæredygtig rejse!

Hvad er frivillig CO2-kompensation?

CO2-neutralitet betyder, at der er balance mellem CO2-udslippet og absorberingen af CO2. Udledningen af CO2 er et globalt problem, uanset hvor udledningen sker, reduceres eller forebygges. Når CO2-udledningen ikke kan undgås kan den kompenseres med klimabeskyttelsesforanstaltninger, uanset hvor i verden udledningen sker. Frivillig CO2-kompensation opstod i kølvandet af Kyotoprotokollen, hvor den såkaldte Clean Development Mechanism (CDM) giver alle samfundsaktører mulighed for at kompensere for deres udledning. Kompensationsprojekterne certificeres i henhold til internationalt anerkendte standarder, som er underlagt tredjepartskvalitetskontrol. Certificerede projekter kan udstede et certifikat som bevis for hvert ton kompenseret udledning, som virksomheder derefter kan købe og bruge til at kompensere for deres CO2-udledning. 

Giver CO2-kompensation mening? Er det ikke bare greenwashing?

CO2-kompensation bør kun bruges til udledninger, der ikke kan fjernes med nutidens teknik. Det er alt andet lige er bedre at undgå at udlede CO2, end at kompensere for udledning. SAS har et ambitiøst mål om at mindske vores samlede CO2-udledning med 25 % inden 2025. I 2030 skal det, der svarer til hele vores indenrigstrafik i Skandinavien, operere på biobrændstof.

De økonomiske aktiviteter fra certificerede klimabeskyttelsesprojekter på det frivillige marked er med til at styrke indsatsen for at nedbringe CO2-udledningen. Kun de projekter, der får deres kompenserede mængde udledning certificeret i henhold til de etablerede standarder, anerkendes og får adgang til det frivillige marked. Det frivillige marked for CO2-kompensation, som opstod i kølvandet af Kyotoprotokollen, er vokset i de seneste 20 år og har vist sig at udgøre en central rolle på det frivillige marked for ikke-statslig klimabeskyttelse. Det globale initiativ støttes af blandt andet FN og adskillige ikke-statslige organisationer, og anvendes af en lang række globale virksomheder, som ønsker at kompensere for nuværende eller fremtidige udledninger.

Hvilken garanti er der for at CO2-kompensationen styrker udligningsprojekter? 

Formålet med kompensationen er at stimulere investeringer i projekter, der mindsker udledning og støtter bæredygtig udvikling. Der er behov for nye tiltag og initiativer for at opfylde de fastsætte reduktionsmål for udledning af CO2. Et vigtigt kriterium er additionaliteten af kompensationen, altså at den bidrager til at reducere udledningen, ud over hvad der ville være sket alligevel. 

Projekter får kun mulighed for at generere indtægter, hvis og når de har bestået de strenge validerings- og verifikationsfaser. Udviklere af klimabeskyttelsesprojekter kan først sælge kreditter, når projektet er implementeret og udledningsreduktionen er blevet godkendt. Dette koncept er kendt som 'resultatbaseret finansiering' og sikrer, at indtægterne fra virksomheder og organisationer går til reelle og målbare udledningsreduktioner, som allerede er leveret.

Hvordan sikres udligningsprojekters effektivitet og troværdighed?

Størst sikkerhed opnås, når man vælger kompensation gennem organisationer, som udelukkende formidler udligningsprojekter, der er certificeret efter de mest rigide standarder som fx Gold Standard eller Verified Carbon Standard (VCS). Gold Standard og VCS er ikke-statslige organisationer med egne bredt anvendte certificeringsstandarder for CO2-udligningsprojekter, som er baseret på Kyotoprotokollen og de fastsatte retningslinjer for CDM. 

Certificeringen af projekterne sikrer, at udledningsreduktionerne er reelle, målbare, permanente, additionelle, uafhængigt verificerede, unikke, transparente og konservativt estimerede. Særligt for Gold Standard gælder, at man også verificerer bredere bæredygtighedsmål for projekterne (sociale, miljømæssige og økonomiske effekter) ud over de CO2-effekterne. Certificeringen sikrer derfor, at de projekter, der indgår i kompensationsordninger, skaber reel merværdi for miljøet.

Hvilken garanti er der for, at CO2-kreditterne kun anvendes én gang?

Gennem en fastlagt procedure registreres projekterne i offentligt tilgængelige databaser for at sikre, at dobbeltregning undgås. Med en række fastlagte procedurer søger certificeringen at opnå, at projekter der indgår i kompensationsordninger, er reelle og veldokumenterede. De udligningsprojekter, der tilbydes af vores samarbejdspartner, First Climate, kontrolleres og certificeres løbende af TÜV NORD.

Hvilke organisationer samarbejder SAS med for at mindske udledningen? 

Siden 2020 har SAS samarbejdet med First Climate om frivillige kompensationsprojekter, som giver mulighed for at kompensere for flyrelateret CO2-udledning. Vi CO2-kompenserer alle SAS billetter for vores EuroBonus-medlemmer samt i forbindelse med ungdoms- og medarbejderbilletter. 

First Climate har mere end 20-års erfaring, over 500 kunder på tværs af forskellige brancher og er en af verdens største organisationer inden for CO2-kompensation. Organisationen er aktiv på både det regulerede og frivillige marked for CO2-kompensation, og samarbejder med mange anerkendte virksomheder og institutioner. First Climate tilbyder også en bred og troværdig projektportefølje, og med First Climate er vi overbeviste om, at vi har en kompetent og troværdig partner ved vores side for at nå vores reduktionsmål for udledning af CO2.

Hvilke projekter støtter SAS? Hvordan kompenserer projekterne for CO2-udledingen?

For regnskabsåret 2020 kompenserer SAS for udledningen via et vandkraftværk i Indien samt en vindmøllepark i Kina. Både Kinnaur vandkraftværket og Guohua Rongcheng vindmølleprojektet er certificeret af en af de mest anerkendte standarder, VCS. VCS er en global standard for validering, verifikation og monitorering af frivillig CO2-reduktion. Baseret på den samlede mængde CO2-reduktion er VCS verdens førende standard for frivillig CO2-kompensation.

Hvordan registreres projekterne? Føres der løbende kontrol med projekternes kvalitet og resultater? 

Både vandkraftværket i Kinnaur og vindmølleparken, vi støtter i Kina, er certificeret i henhold til den internationalt anerkendte Verified Carbon Standard (VCS). VCS er en global standard for validering, verifikation og monitorering af frivillig CO2-reduktion. For at VSC-standard kan opnås og der kan udløses VCU’s (enheder af ’1 ton CO2-reduktion’ som svarer til projektets effekter og sælges på CO2-markedet) skal projekterne først opfylde kriterier om at effekterne er reelle, målbare, permanente, additionelle, uafhængigt verificerede, unikke, transparente og konservativt estimerede. VCS er det globalt mest anvendte frivillige program for CO2-reduktion. Kompensationsprojekterne evalueres ved hjælp af en teknisk, velfunderet metode for reduktion af udledningen af CO2 specielt for denne type af projekter. Kinnaur-projektet i Indien blev senest verificeret af VCS i maj 2018 og vindmølleprojektet i Kina i december 2019.

Om Kinnaur vandkraftværket i Himachal Pradesh, Indien

Projektet, som støttes af SAS, indebærer anlæggelse af et vandkraftværk, som forsyner den nordindiske delstat Himachal Pradesh med grøn og vedvarende energi. Vandkraftværket skaber energi ved at udnytte den kraft, der bliver skabt af den strømmende Satlujflod, og genererer elektricitet med en samlet installeret effekt på 1.000 MW. Den genererede elektricitet eksporteres til det nordlige regionale net. Hvis ikke vandkraftværket var blevet anlagt, ville elektriciteten blive leveret af kraftværker drevet af fossile brændstoffer. Dermed bidrager projektet til en renere energiforsyning i en region, der er domineret af kulfyrede kraftværker.

Om Guohua Rongcheng vindmølleparken, fase II

Vindmølleparken er etableret i Rongcheng City i Shangdong-provinsen med 33 vindmøller og en samlet installeret effekt på 49,5 MW. Vindmølleparken vil årligt producere 100.000 MWh timers grøn energi til det nordkinesiske elnet. Baseret på det årlige strømforbrug pr. indbygger i Kina forsyner vindmølleparken årligt omkring 25.000 indbyggere. Projektet bidrager til diversificering af Kinas energimiks, som domineres af fossile brændstoffer (primært kul). Takket være opstillingen langs kysten af Det Gule Hav, har vindmølleparken i Shandong et stort potentiale for vindkraftproduktion. Kraftig og jævn vind gør provinsen til et af de bedste steder for vedvarende energiproduktion i Kina.

Hvor meget CO2 reduceres via projekterne? 

Hvert reduktionscertifikat, SAS køber, udgør et ton CO2-reduktion, som svarer til projektets effekter og mindre brug af fossile brændstoffer. 

Ved at støtte de to projekter kompenserer SAS for vores flyrelaterede CO2-udledning. Vi CO2-kompenserer alle SAS billetter for vores EuroBonus-medlemmer samt i forbindelse med ungdoms- og medarbejderbilletter. I dag kompenserer SAS for godt 40 % af vores flyrelaterede CO2-udledning ved køb af CO2-reduktioner i andre sektorer.

Blev du inspireret af denne artikel?

Giv den en thumbs up!

likes

Book flybillet

Luk kort

Kategori

Fra artiklen

Del tips

Luk

Leder du efter noget specielt?

Filtrer din søgning

Luk