/\

ANNONCE

Book flybillet

Foto: Suzan Gökboga

Fly

Nyt værktøj til af-isning af fly

Et nyt it-værktøj gør SAS bedre i stand til præcist at beregne den mængde af-isningsvæske, som et fly har brug for.

Når vejrforholdene er hårde om vinteren, hvad de ofte er i Skandinavien, så er behovet for at af-ise flyene før start af afgørende betydning. Isdannelser efter nedbør kan give ujævne overflader, hvad der kan forstyrre den jævne luftstrøm og dermed vingernes evne til at løfte.

Foto: Suzan Gökboga

Men selv om der er sket meget inden for udvikling af væsker, og af de processer hvor man bruger dem, kan væskerne desværre stadig have en negativ indflydelse på miljøet. Det skyldes først og fremmest, at kemikalierne i væskerne til af-isning af fly kan påvirke lokale økosystemer negativt, hvis kemikalierne kommer i forbindelse med dem.   

For at undgå dette bruger SAS et nyt it-systemværktøj, som kan være med til at reducere mængden af af-isningsvæske væsentligt.  

“Den avancerede løsning, som vi er ved at implementere lige nu, er et forbedret system til støtte i beslutningstagningen,” siger Lars Andersen Resare, Head of Environment & CSR hos SAS. “Den giver os en mere detaljeret viden om, hvor længe væsken vil være aktiv, baseret på de aktuelle meteorologiske forhold som f.eks. temperatur, sigtbarhed og nedbør.”

Tidsrammen, hvor man kan tage beslutninger om brugen af af-isningsvæske til fly, er normalt ikke meget længere end 20 minutter, forklarer Andersen Resare. Det er en beslutning, som tages, mens flyet gøres klar til start, og den har indtil nu været baseret på en statistisk oversigt. Men det fører næsten altid til en overdrevent forsigtig beslutning, hvor meget mere af-isningsvæske end nødvendigt bliver brugt.

“Det nye system forsyner os med meget mere præcise oplysninger, så vi roligt kan bruge mindre væske og opnå det samme resultat,” siger Andersen Resare.

Foto: Suzan GökbogaEn systemudbyder, som hedder SureWx, har tilpasset det nye værktøj, der i øjeblikket bruges hos andre flyselskaber rundt omkring i verden, til behovene hos SAS og især til flydrift under de barske skandinaviske vinterforhold. 

Systemet bruger data om snefald og andre former for nedbør, som indsamles ved hjælp af vejrsensorer i lufthavnen, for at beregne en mere præcis brug af de forskellige typer væske, som er til rådighed.

“Det handler om at bruge big data og erfaringer, som er indsamlet af andre, for at være sikker i beslutningstagningen,” siger Andersen Resare.

Han tilføjer, at den miljømæssige påvirkning fra af-isningsvæskerne faktisk er meget lille, og at det meste af den overflødige væske bliver opsuget fra lufthavnenes startbaner af særlige lastvogne, men at reduktionen af brugen af væsker alligevel er vigtig. Og at der er en række grunde til det.

For det første er biodiversiteten rundt om lufthavne meget høj, fordi der bor så få mennesker i området. Og som Andersen Resare bemærker “selvom den miljømæssige risiko ikke opfattes som et særlig stort problem, så er det selvfølgelig alligevel positivt, hvis den kan reduceres på nogen måder overhovedet.”

En anden vigtig fordel for bæredygtighed er, at påføringen af mindre væske giver en hurtigere klargøring af flyet mellem landing og ny start. På den måde er der mere tid til selve flyveturen, hvad der er særlig nyttigt, hvis man skal reducere den fart, flyet skal op på for at kompensere for forsinkelser, som er meget almindelige om vinteren. Alt dette har derfor en positiv effekt på forbruget af brændstof og for reduktion af udslip af drivhusgas.

Foto: Suzan Gökboga

En anden langvarig bæredygtig fordel kommer af, at brugen af kemikalier slider på flyet i det lange løb. Så jo mindre væske, der bruges, jo mindre slid. Den lavere efterspørgsel fra branchen på fremstilling af skadelige kemikalier er selvfølgelig også en fordel i sig selv. Af alle disse grunde støtter SAS udviklingen af værktøjet fra SureWx og opfordrer andre flyselskaber til at bruge det.

“Reduktionen af udslip i denne forbindelse er ikke så stor,” siger Andersen Resare. “Men det er alligevel endnu et skridt i vores målsætning om at reducere udslip af drivhusgasser. Og en hvilken som helst reduktion af brugen af kemikalier i vores flydrift er vigtig. Men det er alligevel lidt mere kompliceret, for jeg tror, at vores passagerer foretrækker, at vi bruger en masse af-isningsvæske på flyene, og nu siger vi så, at vi vil begynde at bruge mindre. Men stol på os, for det her kommer til at fungere fremragende. Vi kan bruge mindre med den samme virkning uden at sætte sikkerheden på spil.”

Blev du inspireret af denne artikel?

Giv den en thumbs up!

likes

ANNONCE

Luk kort

Kategori

Fra artiklen

Del tips

Luk

Leder du efter noget specielt?

Filtrer din søgning

Luk