/\

ANNONCE

Book flybillet

Foto: Shutterstock

Fly

SAS' skridt mod en mere bæredygtig fremtid

I løbet af 2019 har SAS indført mange bæredygtige tiltag, så flyselskabet kan nå sine 2025-mål, der går ud på at udlede 25 % mindre CO2 og bruge 100 % bæredygtige materialer.

Nyt brændstofeffektivt fly

Den nye Airbus A320neo.

Den primære måde, hvorpå SAS i øjeblikket forbedrer brændstofeffektiviteten, er gennem modernisering af sin flåde. Airbus A320neo er det mest brændstofeffektive kortdistancefly på markedet i dag, og SAS har bestilt 80 af dem. 

2019 underskrev SAS og Airbus et aftalememorandum (MoU), hvor SAS for eksempel skal støtte Airbus med kompetencer og viden under udviklingen af den næste generation af fly, hvis fremdrift delvist eller fuldt ud benytter elektricitet.

Dette tiltag vil forhåbentligt resultere i en ny type af fly, som drastisk vil nedbringe flyrejsers CO2-udledninger.

“Den største indsats for at begrænse vores udledninger på kort sigt er at gå over til mere brændstofeffektive fly,” siger Lars Andersen Resare, Head of Sustainability ved SAS. “Parallelt hermed forsøger vi at øge brugen af biobrændstof væsentligt.”

CO2-kompenserende tiltag  

I 2007 begyndte SAS at give sine rejsende mulighed for frivilligt at kompensere for deres CO2-udledninger via et kompensationsprogram. I april 2018 begyndte SAS at inkludere CO2-kompensation som en gratis, integreret del af alle SAS Youth-billetter.

Allerede C02-kompenseres alle ansattes rejser. I februar 2019 begyndte SAS også automatisk at CO2-kompensere for udslip fra alle EuroBonus-medlemmer på alle flyvninger med SAS.

“Det, vi prioriter højest, er at udlede mindre CO2. Det sker ved at skifte til mere effektive luftfartøjer, bruge mere effektive procedurer og gå over til bæredygtigt flybrændstof,” siger Andersen Resare. “Men indtil klimaneutral flyvning bliver teknisk muligt, CO2-kompenserer vi.”

Øget anvendelse af bæredygtigt flybrændstof

SAS overvejer biobrændstof eller bæredygtige luftfartsbrændstoffer (SAF) som en løsning til begrænsning af CO2-udledninger på mellemlang og lang sigt. Biobrændstoffer kan begrænse CO2-udledningernes indvirkning på klimaet med op til 80 % i hele deres livscyklus i forhold til fossilt brændstof.

Men et af hovedproblemerne ved biobrændstoffer er, at forsyningen historisk set har været lille. For at gøre noget ved dette har SAS meddelt, at man vil samarbejde med energileverandører som Preem om at fremskynde produktionen af kommercielt biobrændstof.

SAS sigter på at bruge 20 % biobrændstof i sin brændstofblanding i 2025 og at flyve med biobrændstof svarende til det samlede brændstofforbrug, der anvendes til at flyve alle SAS' indenrigsfly. Dette er et vigtigt element i SAS' mål om at reducere de samlede CO2-udledninger med 25 % inden 2025. Stigningen i brændstofforsyningen har også hjulpet SAS med at lancere sit nye opgraderede brændstofprodukt, så de rejsende frivilligt kan købe biobrændstof i blokke, der svarer til 20 minutters flyvetid.

Siden 2005 har SAS reduceret CO2-udledningen med 22% pr passager pr km.


“Vi bruger allerede biobrændstof på en mindre skala og ønsker at give vores rejsende mulighed for frivilligt yderligere at reducere drivhusgasser ved at købe biobrændstof,” siger Andersen Resare. "Det nye produkt skal fungere som en bro til brugen af bæredygtige brændstoffer på stor skala i de kommende år, når der kommer en kommerciel produktion af biobrændstof på stor skala i gang i Skandinavien.

Flere tiltag, der øger brændstofeffektiviteten

I dag benytter SAS-piloter sig af grønne flyvninger og grønne indflyvninger, når det er muligt. Det betyder en række midler, såsom flyvning ved optimale marchhastigheder og -højder, så brændstofforbruget og derved CO2-udledningerne begrænses. Moderne teknologi, der giver piloterne flere data end tidligere, muliggør mere præcise beregninger, som er nødvendige ved sådanne flyvninger.

SAS annoncerede også i 2019, at moderne teknologi og big data i form af et nyt supportværktøj til IT-systemet vil hjælpe luftfartselskabet med væsentlig at begrænse mængden af den afrimningsvæske, det bruger.

“Det er endnu et trin i retning af bæredygtig flyvning, og begrænsningen af brug af kemikalier til vores aktiviteter er vigtig,“ siger Andersen Resare.

Bæredygtige produkter og tjenester

I løbet af 2019 er der sket mange forandringer i SAS' produkter og tjenester om bord, så de er blevet mere bæredygtige. Det omfatter fjernelsen af tax-free-salget og øget mulighed for forudbestilling af måltider for at begrænse affaldet og vægten. SAS har også fokuseret på at udskifte materialer, som bruges om bord, med mere bæredygtige løsninger.

“Vores mål er at anvende 100 % bæredygtige materialer i 2030,” siger Andersen Resare. “Vi bevæger os i retning af at realisere dette mål og forbedre måden, hvorpå maden og emballagen fremstilles, for eksempel ved at begrænse mængden af plast, og hvordan disse transporteres, inden de kommer om bord på flyet. Vi øger også vores brug af årstidens råvarer og begrænser de animalske proteiner i vores menuer samt indkøber flere lokale ingredienser.”

Genlanceringen i 2019 af Cube, SAS nye nordiske servicekoncept, med endnu mere bæredygtig emballage og indhold end tidligere, som fx langt mindre plastik, er en vigtig del af dette arbejde. 

“For SAS betyder bæredygtig udvikling en kontinuerlig forbedring," siger Andersen Resare. "Derfor arbejder vi fortsat så hårdt som muligt på at nå vores mål for bæredygtighed og overholde vores forpligtelser i forhold til bæredygtighed.”

Mindre plastik i produkter ombord

Blev du inspireret af denne artikel?

Giv den en thumbs up!

likes

ANNONCE

Luk kort

Kategori

Fra artiklen

Del tips

Luk

Leder du efter noget specielt?

Filtrer din søgning

Luk