/\

ANNONSE

Bestill reise

Foto: Maja Johansson

Fly

Alt du trenger å vite om bærekraftig flydrivstoff

Nå har du sikkert skjønt at flydrivstoff spiller en sentral rolle i innsatsen vi gjør for mer bærekraftige reiser. Men hva er det egentlig? Hvordan brukes det, og hvilken rolle vil det spille i fremtiden? Dette er svarene på de vanligste spørsmålene om bærekraftig flydrivstoff (SAF).

Camelina er én av plantene som brukes i biodrivstoff. Foto: Shutterstock.

Hva er bærekraftig flydrivstoff?
Bærekraftig flydrivstoff (SAF), som for eksempel biodrivstoff, er et bærekraftig jetdrivstoff som er basert på bærekraftig olje fra planter eller biomasse, blant annet oljedodre, jatropha, alger, animalske oljer, fett og forskjellige typer kullbaserte kilder som avfall fra industri, husholdninger, landbruk, skogbruk og papirfabrikker.

Hvilken type bærekraftig flydrivstoff bruker SAS?
SAS bruker biodrivstoffet HEFA (Hydrotreated Esters and Fatty Acids). Dette er et fornybart dieseldrivstoff som kan lages av en rekke vegetabilske oljer og fettstoffer. SAS har strenge kriterier når det gjelder biodrivstoff. Blant annet følgende: Biodrivstoffet som SAS bruker, skal produseres av brukte råvarer som krever så lite landområder som mulig, og som ikke påvirker tilgjengeligheten til planter som brukes i matproduksjon eller bruker drikkevann i produksjonen, og som har en positiv innvirkning på det biologiske mangfoldet. SAS godkjenner ikke avfall fra palmeoljeproduksjon som en råvare.

Er det trygt med bærekraftig flydrivstoff?
Biodrivstoffene som er sertifisert for bruk i kommersiell flytrafikk, er regulert under ekstremt strenge spesifikasjoner. Biodrivstoffene er en kopi av sine fossile alternativer og er sertifisert i flere standarder for å sikre full teknisk overholdelse for trygge og pålitelige flyoperasjoner. Biodrivstoff har vist seg å være like sikkert og minst like effektivt som tradisjonell jetbrensel.

Hvordan får SAS flydrivstoffet?
I dag leveres biodrivstoffet til SAS’ hovedflyplasser i Stockholm og Oslo.

Hva gjør SAS med bærekraftig flydrivstoff? Biodrivstoff og fossilt drivstoff kan brukes sammen. Biodrivstoffet SAS får blir blandet med fossilt drivstoff i den såkalte hydranten, det store forsyningssystemet som blir brukt for å fylle drivstoff på flyene våre.  

•	CO2-utslipp kan reduseres med opptil 80 % ved bruk av biodrivstoff (gjennom hele levetiden) sammenlignet med vanlig jetbrensel. Foto: Shutterstock

Hvorfor bruker SAS bærekraftig flydrivstoff? SAS ser biodrivstoff som en sentral løsning for å redusere CO₂-utslippene på middels til lang sikt. Biodrivstoff kan redusere CO₂-utslippene med opptil 80 % i løpet av livssyklusen sammenlignet med tradisjonelt flydrivstoff.

Hvordan ser framtiden for bærekraftig flydrivstoff ut?
I dag er tilgangen til biodrivstoff fortsatt svært begrenset. Men med store investeringer i utviklingen av biodrivstoff fra energiselskap og kundene deres over hele verden, i en felles innsats for å sikre produksjon av bærekraftig flydrivstoff, kommer markedet for biodrivstoff til å bli betraktelig større. Samarbeidet mellom SAS og det svenske energiselskapet Preem, og mellom Vattenfall/Shell og Lanzatech, er eksempler på dette. Mange land har innført regelverk for å redusere CO₂-utslipp, noe som fører til at flere bransjer, deriblant luftbransjen, blir tvunget til å ta i bruk alternativer til fossilt drivstoff for å redusere CO₂-utslipp som påvirker klimaet. Dette bidrar også til et større drivstoffmarked, og med økt etterspørsel bør også produksjonen øke.

Hvorfor bruker ikke alle bærekraftig flydrivstoff? 
Selv om biodrivstoff har eksistert lenge, har bensin- og dieselproduksjonen vært så stor at biodrivstoffmarkedet aldri har kunnet ta opp kampen. Det globale tilbudet av biodrivstoff er derfor svært lite sammenlignet med standard drivstoff, og biodrivstoffet koster i tillegg mye mer. Hittil har det vært få politiske insentiver til å bruke alternativt drivstoff, og derfor har det ikke vært så fristende å starte med. 

Ble du inspirert av denne saken?

Gi den en tommel opp!

likes

ANNONSE

Lukk kart

Kategori

Fra artikkelen

Del tips

Lukk

Leter du etter noe spesielt?

Filtrer søket ditt

Lukk