/\

ANNONSE

Bestill reise

Foto: Foto: Shutterstock

Fly

- Det må bygges en biodrivstoffindustri

Jonas Lindmark fra den svenske energimyndighed beskæftiger sig generelt med biobrændstof og i særdeleshed med brændstof til fly.

Hva er framtidens flydrivstoff?

For øyeblikket jobber vi med omstillingen til fornybar energi i alle sektorer, også luftfart. Vi ser blant annet på hva som skal til for å overbevise flyselskapene om å gå over til fornybart drivstoff. Det kan være snakk om biodrivstoff eller til en viss grad også elektrisitet. Men ettersom det ikke finnes noen spesifikke mål når det gjelder luftfart, er det ikke så tydelig hva som må skje, og hvor raskt det må skje, sier Jonas Lindmark.

 Jonas Lindmark i den svenske Energimyndigheten jobber nå med et størrre oppdrag om forskningsstøtte for fornybart flydrivstoff.

Hva trengs?

– Hvis politikerne ønsker at noe skal skje, trengs det nok en sterkere drivkraft enn bare en interesse blant forbrukerne. Dette kan struktureres på flere måter. Maria Wetterstrand (tidligere talsperson for Miljöpartiet, red. anm.) har nå i oppdrag fra den svenske regjeringen å se på hvordan man skal utforme et slags regelverk for å fremskynde utviklingen. Dette arbeidet skal fullføres i mars neste år.

 

Hva tror du om fremtiden for biodrivstoff?

Hvis noe skal skje innen biodrivstoff for fly, tror jeg nok det samtidig må skje ting innen andre sektorer. Det må bygges en industri rundt biodrivstoff.

 

Hvilke insentiver ser du for deg for å overbevise selskaper om å produsere biodrivstoff til fly?

I dag er det ganske dårlige insentiver for å produsere biodrivstoff. Da skjer det mer innen veitransport, der nye regler trådte i kraft fra 1 juli. Der er det mer konkret, og det finnes et marked. Innen luftfart er det ennå tidlig. Selskaper prøver seg frem, men ingen produserer svært store volumer.
 

Trengs det flere selskaper?

Det som er viktig, er at selskaper med kunnskap om biodrivstoff begynner å interessere seg for flymarkedet. Et avgjørende spørsmål er hvor høye kostnadene i forbindelse med biodrivstoff blir. Hvor mye dyrere er vanskelig å si, og det samme gjelder hvor stor andel av disse kostnadene som må legges til på billettene. Det er et vanskelig spørsmål, og også et politisk spørsmål. Hvor mye ønsker man å bremse veksten i flyreiser? Sverige har nylig fått en flyskatt som signaliserer at man ønsker å bremse utviklingen.  

Hva kan staten gjøre for å fremskynde utviklingen mot en mer miljøvennlig luftfartsindustri?

– Det er det vanskeligste spørsmålet, siden flybransjen ikke driver i et nasjonalt marked. Man trenger en form for styring som gjelder for alle selskaper, uten at det påvirker konkurransen dem imellom.

Mitt inntrykk er at ingen er villige til å ta en ekstrakostnad for dyrere drivstoff hvis dette ødelegger for konkurranseevnen. Innen veitransport tvinges for eksempel alle til å blande inn en økt andel fornybart drivstoff. Det som imidlertid kompliserer ting innen luftfarten, er at dette også er et globalt spørsmål. Hva skjer mellom svenske, danske og norske selskaper når man lager reglene i hvert av disse landene?

Ble du inspirert av denne saken?

Gi den en tommel opp!

likes

ANNONSE

Lukk kart

Kategori

Fra artikkelen

Del tips

Lukk

Leter du etter noe spesielt?

Filtrer søket ditt

Lukk