/\

ANNONSE

Bestill reise

Fly

Elfly, bærekraftig flydrivstoff og den mest moderne flåten i Europa

Lars Andersen Resare er ansvarlig for arbeidet SAS gjør for bærekraft. Han får ofte spørsmål fra forretningsreisende, både om de små detaljene, som viktigheten av å komme i tide til innsjekking, og om de store, overgripende målene til SAS. Dessuten ønsker stadig flere å bidra til omstillingen av flyreiser, for eksempel ved å kjøpe bærekraftig flydrivstoff.

Hva kan jeg som forretningsreisende gjøre for å reise mer bærekraftig og bidra til omstillingen av flyreiser?

Det er mye du kan gjøre. Når du skal reise, kan du velge et flyselskap som jobber aktivt med å redusere klimapåvirkningen. Du kan søke kunnskap aktivt og gjøre et bevisst valg. Det er også viktig å tenke gjennom egen atferd og støtte flyselskapenes effektiviseringsarbeid, for eksempel ved å møte opp i tide på flyplassen, vurdere hvor mye bagasje du trenger å ta med, etterspørre og foreta mer bærekraftige valg når det gjelder serveringstilbudet, bidra til gjenbrukstiltak som å sortere avfall og kjøpe bærekraftig flydrivstoff gjennom en «SAF-oppgradering» osv. Å kjøpe en «SAF-oppgradering» innebærer at SAS bytter ut fossilt drivstoff med mer bærekraftig drivstoff tilsvarende den mengden du som kunde har kjøpt.

Hva gjør SAS akkurat nå for å redusere CO₂-utslipp?

SAS er midt i en omfattende fornyelse av flyflåten. I praksis betyr det at mer effektive fly erstatter mindre effektive, noe som gir seg utslag i for eksempel redusert klimapåvirkning og mindre støy. Denne fornyelsen innebærer en reduksjon i CO₂-utslipp på 15-30 % sammenlignet med en tilsvarende flyreise, men også nærmere en halvering av utslippene av for eksempel nitrogenmonoksid, samt en betydelig reduksjon i støynivået på flyplassene. SAS jobber også aktivt med å øke energieffektiviteten i alle deler av virksomheten, med fokus på flydrift. SAS kjøper i stadig større grad inn mer bærekraftig flydrivstoff (Sustainable Aviation Fuel, SAF). Dette er delvis knyttet til lovkrav i hvert enkelt land, men også til frivillige initiativer sammen med kunder eller andre interessenter. 

Hvordan går det med elfly og mer bærekraftig flydrivstoff?

SAS deltar i flere initiativer som har som formål å fremskynde kommersialiseringen av bærekraftig flydrivstoff og fly som bruker hydrogen eller elektrisitet som energikilder, samt i initiativer som knytter sammen transportmidler i luften og på bakken for å gjøre reisen enda enklere og mer effektiv og initiativer for å effektivisere flyreisen betraktelig i alle faser. Alle disse initiativene har som formål å oppnå netto nullutslipp.

Hva er målene til SAS?

På kort sikt er målet å redusere de totale CO₂-utslippene som påvirker klimaet med 25 % innen 2025 sammenlignet med utgangsåret 2005. Ved utgangen av 2019 var utslippene cirka 6 % lavere enn i utgangsåret. I lys av pandemien har de totale CO₂-utslippene som påvirker klimaet gått merkbart ned, først og fremst på grunn av den dramatiske reduksjonen i etterspørsel, men også som en følge av omstillingsarbeidet som har pågått til tross for pandemien. 

På lengre sikt jobber vi mot å oppnå netto nullutslipp.

Ble du inspirert av denne saken?

Gi den en tommel opp!

likes

Bestill reise

Lukk kart

Kategori

Fra artikkelen

Del tips

Lukk

Leter du etter noe spesielt?

Filtrer søket ditt

Lukk