/\

ANNONSE

Bestill reise

Foto: Suzan Gökboga

Fly

Nye måter å avise fly på

Et nytt IT-verktøy hjelper SAS med å beregne nøyaktig hvor mye avisingsvæske et fly trenger.

Under skandinaviske vinterforhold er muligheten for avising av fly helt avgjørende. Frosne deler kan føre til ujevne overflater, som igjen kan forstyrre den jevne luftstrømmen og dermed vingenes løfteevne.

Photo: Suzan Gökboga

Selv om man har sett en voldsom utvikling innen væskene og prosessene som brukes, kan avisingen fremdeles ha en negativ miljøpåvirkning. Det skyldes først og fremst kjemikaliene i avisingsvæskene, som kan skade lokale økosystemer hvis de slippes ut i naturen.

For å bekjempe slike skader har SAS begynt å bruke et nytt IT-verktøy som skal bidra til å betraktelig redusere mengden av avisingsvæske som brukes.

– Den innovative løsningen vi er i ferd med å implementere, er et forbedret system som hjelper oss med å ta avgjørelser om væskemengde, sier Lars Andersen Resare, Head of Environment & CSR i SAS. – Systemet gir oss mer detaljert kunnskap om hvor lenge væsken vil være aktiv, basert på meteorologiske forhold som temperatur, sikt og nedbør.

Tidsrammen som flyselskapene har for å bestemme seg for om de vil bruke avisingsvæske eller ikke, er vanligvis bare rett over 20 minutter, forklarer Andersen Resare. Det er en avgjørelse som tas når flyet klargjøres for takeoff, og hittil har avgjørelsen vært basert på et statisk diagram. Dette fører nesten alltid til at man er overdrevent forsiktige og bruker mye mer avisingsvæske enn det som faktisk trengs.

– Det nye systemet gir oss mer nøyaktig informasjon, og dermed kan vi trygt bruke mindre væske med samme resultat, sier Andersen Resare.
 

Foto: Suzan Gökboga

 

Systemleverandøren SureWx har tilpasset det nye verktøyet, som i dag også brukes av andre flyselskaper, til å oppfylle SAS’ behov, spesielt med tanke på tøffe skandinaviske vintre.

Systemet bruker data om snøfall og andre typer nedbør som samles inn av værsensorer på flyplassen, for å kunne beregne en mer presis bruk av de forskjellige væsketypene som er tilgjengelige.

– Poenget er å bruke stordata og kunnskap som er samlet av andre, for å være sikre på avgjørelsene våre, sier Andersen Resare.

Han legger til at miljøpåvirkningen fra avisingsvæsker faktisk er ganske liten, og at mye av væsken suges opp fra asfalten av spesialbiler. Likevel er det mange grunner til at det er svært viktig å redusere væskene.

For det første er det vanligvis et stort biologisk mangfold rundt flyplasser, siden det er få mennesker i nærheten. Andersen Resare fortsetter: – Miljøfaren regnes ikke som stor, men dersom den kan reduseres, er det så klart positivt.

En annen viktig bærekraftsfordel kommer av at mindre bruk av avisingsvæske gir et kortere bakkeopphold for flyet. Det frigjør mer tid for den faktiske flytiden, slik at flyet ikke trenger å kjøre ekstra fort for å prøve å ta igjen tapt tid, som er vanligere om vinteren. Det gir mindre bruk av drivstoff og lavere utslipp av drivhusgasser.

Vi får også en bærekraftsfordel ved at bruken av kjemikalier over tid sliter mer på flyet. Jo mindre væske som brukes, desto mindre slitasje utsettes flyet for. Mindre etterspørsel i bransjen til å produsere skadelige kjemikalier er så klart også en stor fordel. Av alle disse grunnene satser SAS på utviklingen av SureWx-verktøyet og oppfordrer andre flyselskaper til også å ta det i bruk.

Foto: Suzan Gökboga

– Reduksjonen i utslipp som følge av bruk av dette verktøyet, er ikke så stor, sier Andersen Resare. – Men det er likevel nok et trinn mot å nå utslippsmålene våre for drivhusgasser. Og enhver reduksjon av kjemikalier er viktig. Det er faktisk litt vrient, for de fleste passasjerene foretrekker nok at vi bruker mye avisingsvæske på flyet, og nå sier vi at vi skal bruke mindre. Men stol på oss, for dette blir veldig bra. Vi kan bruke mindre væske med samme effekt, uten at det går ut over sikkerheten.

Ble du inspirert av denne saken?

Gi den en tommel opp!

likes

ANNONSE

Lukk kart

Kategori

Fra artikkelen

Del tips

Lukk

Leter du etter noe spesielt?

Filtrer søket ditt

Lukk