/\

ANNONSE

Foto: Illustrasjon: Marco Melgrati

Fly

På tide at biodrivstoff tar av

Det kreves store investeringer for å produsere biodrivstoff. Drivstoffmarkedet for fly er dessuten lite sammenlignet med andre transporttyper. Likevel finnes det selskaper som satser på nettopp dette. SAS bruker Air BP som sin største leverandør av flydrivstoff – og nå også biodrivstoff.

Biodrivstoff har vært et omdiskutert emne i 2018, ikke minst i EU. Det er mange som vil mene noe om dette drivstoffet, som mange ser på som løsningen på våre store miljøproblemer.

Hvis vi sammenligner biodrivstoff, eller biojet som det også kalles i bransjen, med «vanlig» flydrivstoff, er biodrivstoffet helt klart bedre for miljøet.

General Manager  Thorbjörn Larsson i Air BP Nordics, tror vi vil ha en stor andel fornybart biodrivstoff i flyene våre innen 20 år.

Hvis vi sammenligner biodrivstoff, eller biojet som det også kalles i bransjen, med «vanlig» flydrivstoff, er biodrivstoffet helt klart bedre for miljøet.

Men det kreves store investeringer for å produsere det, og det er fremdeles et mye dyrere alternativ.

Air BP er den ledende leverandøren av flydrivstoff og SAS’ største leverandør av flydrivstoff. Allerede i 2014 introduserte de biodrivstoff kommersielt, og i 2016 var SAS og andre flyselskaper med.

– Vi er overbevist om at luftfartsbransjen trenger biodrivstoff for å nå klimamålene, og vi trenger mange produksjonsanlegg for å kunne levere biodrivstoffet som trengs, sier Thorbjörn Larsson, General Manager hos Air BP Nordics. Biodrivstoff for fly er ganske nytt, og det finnes i dag bare et fåtall leverandører i Europa og USA. Men flere biodieselprodusenter har nå planer om å også produsere biojet.

– Vi har investert i selskaper som produserer biojet eller som planlegger å produsere det, og vi har også planer om å produsere det i våre egne anlegg, forteller Thorbjörn Larsson.

– Det tar tid å få alle godkjennelser for å kunne starte produksjonen. Det er blant annet på grunn av de strenge sikkerhetsreglene som gjelder for flytrafikken. Det er betryggende å vite som passasjer at man ikke tar noen sjanser og at det utføres grundig testing før et nytt drivstoff kan godkjennes. Flyselskaper og flyindustrien etterspør dette drivstoffet for å være i stand til å nå viktige klimamål, og også leverandøren Air BP har sine mål for å redusere miljøpåvirkningen.

– Vi kan nærme oss målet ved å ta i bruk mer effektive motorer og bedre måter å fly på, men vi må også redusere utslippet av karbondioksid fra drivstoffet. Det er her vi ser en fremtid, og derfor har vi valgt å investere i dette. Vi vil hjelpe kundene våre, som SAS, med å begynne å bruke et flydrivstoff som gir mindre miljøpåvirkning.

Sammenlignet med andre transporttyper er markedet for flydrivstoff lite, og det kan virke som at flyselskapene jobber i motvind. Likevel er Larsson optimistisk.

– Det er alltid spennende med nye ting, og når vi ser store muligheter som dette, er det lett å bli motivert. Personlig har jeg et sterkt miljøengasjement, og dette er en kombinasjon av miljøsatsing og en spennende forretningsmulighet der det bare finnes vinnere.

Det som kan være utfordrende, er når ting tar tid og vi ikke er i stand til å produsere så mange produkter som markedet krever. Men vi er sikre på at situasjonen er i ferd med å bedres, sier Larsson.

 Her viser Norge vei som det første landet som presser gjennom målene. Fra neste år kommer det krav om at norske leverandører må ha en gitt prosentandel biodrivstoff i flydrivstoffet. Så de positive endringene er allerede i gang, og andre land vil sannsynligvis følge etter.

– I Sverige mener vi ikke bare at et krav vil være en god ting. Vi ønsker også å se modeller som omfatter subsidier og insentiver for biodrivstoff. Både gulrot og kjepp.

– I Sverige og Norden er det gode muligheter for lokal produksjon av biodrivstoff til fly, og det er noe alle tjener på, både miljøet, vi som bor her, og til og med økonomien. Det er muligheter for å skape en industri med mange jobber i forbindelse med biodrivstoff til fly, sier Thorbjörn Larsson.

Ble du inspirert av denne saken?

Gi den en tommel opp!

likes

Lukk kart

Kategori

Fra artikkelen

Del tips

Lukk

Leter du etter noe spesielt?

Filtrer søket ditt

Lukk