/\

ANNONSE

Bestill reise

Foto: Nicolas Nezzo

Fly

SAS Cargo løfter lasten

Administrerende direktør for SAS Cargo Group, Max Knagge, fremhever den avgjørende rollen avdelingen fortsetter å ha for å få frakt – og folk – i luften igjen under pandemien.

Effektene koronaviruset har hatt på driften kan ikke undervurderes, men for SAS har ett område – cargo – vist seg å være en livredder (bokstavelig talt i noen tilfeller). Etter det første tilbakeslaget, da alle jobbet for å tilpasse seg de nye omstendighetene, steg etterspørselen etter frakttransport raskt igjen, og særlig siden januar 2021 har den økt fra måned til måned.

- Vi måtte sette rundt 90 % av flyene våre på bakken helt i begynnelsen, men cargotrafikken er nå høyere enn før koronaviruset og har vist seg å være ett av få lys i mørket, sier Max Knagge, administrerende direktør for SAS Cargo Group.

Endring i luften

Da et kraftig fall i passasjertallet ble uunngåelig, fikk cargoavdelingen en betydelig endret og større rolle, først som et nødvendig transportmiddel for medisinske forsyninger, som fremskaffelse og levering av PPU-utstyr og ansiktsmasker fra Asia til Skandinavia.

- SAS Cargo er en vesentlig del av hele infrastrukturen i samfunnet vårt. I dette tilfellet ble nødvendig utstyr og varer fremskaffet for å bidra til å håndtere den kritiske situasjonen som hele verden befant seg i, og viktigheten av cargo ble ganske opplagt, sier Knagge.

Etter det innledende sjokket, ble det raskt tydelig hvor mange bransjer som var avhengige av forsendelse av varer og reservedeler over hele verden for å opprettholde produktiviteten. Det viste seg raskt at luftfrakt, som går fort og har stor kapasitet, var løsningen.

- Fabrikker sto stille fordi de manglet reservedeler, sier Knagge. - Da ble den andre betydningen cargo har for bransjen tydelig, som en tilrettelegger. Vi så hvor viktig det var å opprettholde tilvirkning og vareproduksjon, og med det hvor viktig cargo er for oss som samfunn. 

Et løft for driften

I de to første tilfellene viste SAS seg å være en tilrettelegger for samfunnsinfrastruktur, men en tredje faktor har også vært avgjørende for driften  – økt etterspørsel fra e-handel.

- E-handel er et kundesegment som har økt dramatisk under pandemien, og det øker igjen etterspørselen etter cargo, sier Knagge, og viser til at cargo står for en stadig større del av omsetningen.

Så det er grunn til optimisme fra et fraktperspektiv, men når det gjelder reisende, er det fortsatt mye uro og usikkerhet. Men når fraktdriften gjør det så bra, får det også positive ringvirkninger for dette segmentet, fordi etterspørselen etter cargo faktisk har ført til at flere langdistanseruter er gjenåpnet for passasjerer, særlig til USA og Asia. På den måten har cargo vist seg å være en tilrettelegger for passasjerer som kan og må reise, for å besøke familie og venner eller i jobbsammenheng.

«Preighter»-flyet blir til

Måten flyselskaper tilrettelegger for cargotransport på kan generelt deles inn i tre kategorier. SAS brukte tidligere en metode som går ut på å bruke fly som var spesialtilpasset kun for frakt, men gikk vekk fra den praksisen for mange år siden. Nå foretrekker flyselskapet å plassere cargo i lasterommet på passasjerfly, hvis mulig og når det er den mest effektive løsningen. Mer nylig har en tredje hybridmetode blitt aktuell. Fly som opprinnelig skulle frakte passasjerer, frakter nå bare cargo, såkalte «preighters», uten behov for tilpasninger. Dette alternativet har gitt SAS stor fleksibilitet, ikke bare for å holde tritt med etterspørselen, men også for å få reisende opp i luften igjen.

Selv om Max Knagge selvsagt er glad for oppmerksomheten rundt det SAS Cargo jobber og bidrar med, vil han gjerne understreke at dette i stor grad er en felles innsats.  

- Charterflyvningene som frakter medisinske forsyninger er et godt eksempel, sier han.

- Alt handler om teamarbeid, som omfatter ekspertise på mange områder, som nettverk, bakkepersonell og teknisk personell. I tillegg har både piloter og andre grupper medarbeidere anerkjent viktigheten av cargo, og vi er selvsagt kjernen i det, men det er i stor grad en teaminnsats, sier han.

SAS tok tidlig i bruk en digital reservasjonstjeneste for frakt, som ble lansert i 2015, og som også fortjener oppmerksomhet. Den har spilt en viktig rolle i det grunnleggende arbeidet, ikke bare for at driften går så godt som den gjør nå, men også med blikk mot fremtiden.

- Dette er noe vi prioriterer høyt, sier Knagge. - Fraktdelen har ligget bak passasjerdelen av driften på dette området, men pandemien har virkelig medført et løft for utviklingen av denne delen av bransjen generelt.

Blikk mot fremtiden

Når Knagge ser fremover, er han en forsiktig optimist som er klar over behovet for å gjenopprette balansen mellom passasjerer og cargo, men samtidig stolt over det avdelingen har oppnådd i disse tøffe tidene.

- Det som har skjedd de to siste årene har understreket hvor viktig cargo er for SAS som  selskap og verdien av å ha to bein å stå på, sier Knagge. - Kjernen i driften er passasjersalg, og det kommer det til å fortsette å være, men SAS Cargo er et veldig viktig tillegg som har vist seg å være en tilrettelegger, ikke bare for selskapet, men for samfunnet som en helhet.

Ble du inspirert av denne saken?

Gi den en tommel opp!

likes

ANNONSE

Lukk kart

Kategori

Fra artikkelen

Del tips

Lukk

Leter du etter noe spesielt?

Filtrer søket ditt

Lukk