/\

ANNONSE

Bestill reise

Det selvstyrte Vahana-flyet har vært på vingene siden 2018.

Foto: Airbus

Fly

SAS og Airbus elektriske drøm

Flybransjen er i rute med planer om å lansere elektriske fly, med fremtidig potensial for karbonnøytrale flygninger. Et nytt samarbeid mellom SAS og Airbus er et viktig trinn på denne reisen.

Over hele verden kan man i dag se prototypene på flygende drosjer, eller eVTOL-fly (electric vertical take-off/landing). En undersøkelse utført av bransjekonsulenten Roland Berger har beregnet at «bortimot 100 000 passasjerdroner kan være i bruk over hele verden innen 2050». Lanseringen av slike eVTOL-fly kan skje overraskende fort. I juni kunngjorde Uber på Uber Elevate Summit at de hadde planer om å starte med flydrosjer i Los Angeles, Dallas og Melbourne så snart fartøyene, ladeinfrastrukturen, flytrafikkstyringen og sikkerhetsprosedyrene var godt nok utviklet.

CityAirbus, en titt inn i fremtiden. Foto: AirbusSmå elektriske fly vil ikke bare endre urban transport, men vil også være en testarena for ny elektrisk flyteknologi som i større skala kan bety at passasjerfly på 2030-tallet også kan være elektriske. Dette er en bransjetrend som passer fint til SAS’ ønske om bærekraftig flytransport og ambisjonen om å redusere utslippene med 25 prosent innen 2030, først og fremst gjennom modernisering av flåten og økt bruk av biodrivstoff.

For å oppnå dette har SAS og Airbus signert en intensjonsavtale om at de to selskapene sammen skal undersøke og evaluere mulighetene og utfordringene ved luftfartsoperasjoner og infrastruktur knyttet til storskalainnføring av nye elektriske hybridfly.

– Vi er glade for å kunne være med på denne reisen som gjør oss i stand til å betraktelig redusere utslipp av drivhusgasser i fremtidens fly, sier Lars Andersen Resare, sjef for miljø og sosialt ansvar hos SAS.

– Kundene våre, og samfunnet ellers, etterspør en utvikling mot mye lavere utslipp, og dette passer fint inn i våre fremtidsplaner, der bærekraftig biodrivstoff vil være bindeleddet frem til de elektriske flyene overtar. Vi ser at elektriske fly i begynnelsen har et stort potensial på kortere ruter, men dette er så klart også et første skritt på veien mot økt bruk av elektrisitet også på langdistansefly, selv om dette nok ligger lenger frem.

‘Kundene våre, og samfunnet ellers, etterspør en utvikling mot betraktelig lavere utslipp.’

Hybridfly med elektriske motorer som lades av en generator som i sin tur drives av en kombinasjon av biodrivstoff og elektriske batterier som lagrer strøm, kan også være mellomløsning på veien mot 100 prosent elektriske fly. Når det gjelder fremdriften for implementering, sier Resare at denne løsningen kan brukes for neste generasjon av kortdistansefly på innenlandsflygninger og regionale flygninger.

Airbus har allerede etablert seg som en viktig aktør i kappløpet om å kunne levere elektriske fly, og de er i dag i gang med en serie av «urbane luftfartøy» som den selvgående Vahana, den fireseters CityAirbus og Pop.Up Next-konseptkjøretøyet som er utviklet i samarbeid med Audi.

– Vahana har vært på vingene siden januar 2018 og har mange flygninger bak seg med vertikale takeoff og landinger samt overganger til fremoverflygning i ulike hastigheter. Det er et utslippsfritt fly som kan frakte passasjerer, sier Glenn Llewellyn, General Manager Electrification hos Airbus.

– For fem år siden ble dette regnet som uoppnåelig. Det er bare plass til én passasjer i dag, men vi skal snart teste ut den 2,2 tonn tunge CityAirbus-prototypen, som kan ta fire passasjerer. Så fra Vahana til CityAirbus går vi fra én til fire passasjerer på ett år.

Utviklingen av elektriske fly har gått fort. Da Airbus i 2015 fløy den originale toseteren E-Fan, et elektrisk fly som ble brukt til opplæring av piloter, over den engelske kanalen, var det en milepæl som gjorde Airbus i stand til å planlegge det neste trinnet i utviklingen mot kommersiell elektrisk luftfart. E-Fan hadde 60 kW med installert strøm, mens etterfølgeren E-Fan X, med planlagt første flytur i 2020, får hele 2 megawatt med hybrid elektrisk fremdrift.

 – Med E-Fan X får vi mye kunnskap som vil være nyttig for den neste fasen, sier Llewellyn. – Vi mener at et 100-seters elektrisk hybridfly bør være mulig å få til i løpet av 2030-tallet, og dette har blitt et viktig mål for Airbus.

E-Fan X er en flygende prototype for evaluering av elektriske hybridmotorer til fly. Foto: Airbus

Innen 2050 ønsker Airbus å halvere CO2-utslippene sammenlignet med 2005. Det er et ambisiøst mål i en bransje med en forventet dobling av tjenesteflåten hvert 15. år. Men til og med fordelene som elektriske fly gir, er ikke nok alene til å nå dette målet.

– Målet innebærer en enorm utslippsreduksjon, sier Llewellyn. – Vi vet at det bare er mulig å nå målet ved å begynne å se på andre energikilder, så derfor er biodrivstoff og syntetisk Power-to-Liquid-drivstoff også en del av planen.

Syntetisk Power-to-Liquid-drivstoff er en lovende teknologi som går ut på å generere hydrogen fra solcellepaneler samt bruke en prosess som kalles «direct air carbon capture», der karbon tas direkte fra luften og kombineres med hydrogen for å lage syntetisk jetdrivstoff.

– Vi ønsker nullutslipp ved frakting av passasjerer. Først på europeiske ruter og senere på langdistanseruter. Det er viktig, for vi vet at det er forventninger om at vi skal nå disse målene, sier Llewellyn.

For øyeblikket er hovedutfordringen strømlagring. Da Airbus fløy E-Fan for første gang i 2010, brukte de et batteri med kapasitet på 120 wattimer per kilo. Vahana-prototypen har nærmere 250 wattimer per kilo, og i fjor fløy Airbus en High Altitude Pseudo Satellite, som er et solcellefly som flyr i en høyde på 65 000 fot og bruker 435 wattimer per kilo teknologi.

Men er flyselskapene klare for dette, og vil investeringene lønne seg?

– Flyselskaper, luftfartstilsyn og styresmakter liker tanken på å kunne redusere CO2-utslipp. Vahana og CityAirbus kan konkurrere med bakketransport i byene, og derfor satser vi på slik elektrisk teknologi også for å gi driftsfordeler for flyselskapene, sier Llewellyn.

I tillegg til disse fordelene er det også en annen viktig fordel, avslutter han.

– Med elektriske fly har man muligheten til å fjerne lyden fra turbinen. Det er et poeng vi kan kommunisere ikke bare til passasjerene, men også til områdene rundt flyplassene.

Ble du inspirert av denne saken?

Gi den en tommel opp!

likes

Lukk kart

Kategori

Fra artikkelen

Del tips

Lukk

Leter du etter noe spesielt?

Filtrer søket ditt

Lukk