/\

ANNONSE

Bestill reise

Fly

SAS vei mot en mer bærekraftig framtid

Gjennom 2019 har SAS introdusert mange bærekraftige tiltak. Målet er å redusere karbonutslippene med 25 prosent og bruke 100 prosent bærekraftige materialer.

Nye drivstoffeffektive fly

Den nye flymodellen Airbus A320neo.

Den viktigste måten som SAS i dag forbedrer drivstoffeffektiviteten på, er ved å modernisere flåten. Airbus A320neo er i dag markedets mest drivstoffeffektive kortdistansefly, og SAS har bestilt 80 av dem.

2019 underskrev SAS og Airbus et omforent memorandum der SAS blant annet skal gi Airbus kompetanse og kunnskap i utviklingen av neste generasjons fly som delvis eller 100 prosent skal gå på elektrisitet.

Dette tiltaket vil forhåpentligvis resultere i en ny type fly som drastisk kan redusere karbonutslippene fra flytrafikken.

– Det største tiltaket for å redusere utslippene våre på kort sikt, er å skifte til mer drivstoffeffektive fly, sier  Lars Andersen Resare, Head of Sustainability hos SAS. – Samtidig ønsker vi å øke bruken av biodrivstoff betraktelig.

Karbonkompensasjon 

I 2007 begynte SAS å gi sine reisende muligheten til å frivillig kompensere for CO2-utslippene sine via et kompensasjonsprogram fra SAS. I april 2018 begynte SAS å inkludere karbonkompensasjon som en kostnadsfri, integrert del av alle SAS Youth-billetter.

Fra før CO2-kompenseres alle reiser for ansatte. I februar 2019 begynte SAS også å kompensere CO2-utslippene fra alle EuroBonus-medlemmer på alle SAS-flyvninger automatisk.

– Vår høyeste prioritet er å redusere utslippene våre ved å gå over til mer effektive fly og rutiner og til bærekraftig drivstoff, sier Andersen Resare.
– Men før klimanøytral flygning er teknisk mulig bruker vi karbonkompensasjon.

Økt bruk av bærekraftig flydrivstoff

SAS ser på biodrivstoff, eller «SAF» (Sustainable Aviation Fuels), som en viktig løsning på kort til mellomlang sikt for å redusere CO2-utslipp. Biodrivstoff kan redusere klimaskadelige CO2-utslipp med opptil 80  prosent gjennom hele levetiden, sammenlignet med fossilt drivstoff.

Et av hovedproblemene med biodrivstoff er imidlertid at det historisk sett har vært dårlig tilgang. For å gjøre noe med dette problemet har SAS kunngjort at de skal samarbeide med energiselskaper som Preem for å øke produksjonen av kommersiell biodrivstoff.

SAS har som mål å bruke 20 prosent biodrivstoff i drivstoffblandingen innen 2025 samt bruke biodrivstoff tilsvarende det totale drivstofforbruket i alle innenlandsflygningene til SAS. Dette er et viktig punkt i SAS’ mål om å redusere totale karbonutslipp med 25 % innen 2025. Økningen i tilbudet av biodrivstoff har også bidratt til at SAS kan lansere sine nye oppgraderingsprodukter for biodrivstoff, som gjør at reisende frivillig kan kjøpe biodrivstoff i mengder som tilsvarer 20 minutters flytid.

Siden 2005 har SAS redusert CO2-utslippene med 22 prosent per passasjerkilometer..

– Vi bruker allerede biodrivstoff i liten skala, og vi ønsker å gi passasjerene våre muligheten til å frivillig være med på å redusere drivshusgasser ved å kjøpe biodrivstoff, forteller Andersen Resare. – Det nye produktet skal være en overgang til mer omfattende bruk av bærekraftig drivstoff de kommende årene, når storskalaproduksjon av biodrivstoff i Skandinavia har startet.

Flere tiltak for å forbedre drivstoffeffektiviteten

I dag benytter SAS-piloter seg av grønne flyvninger og grønne innflyvninger når det er mulig. Det er blant annet en rekke tiltak, slik som å fly ved optimal marsjfart og marsjhøyde for å redusere drivstofforbruket og dermed karbonutslippet. Moderne teknologi, som sørger for at pilotene får mer data enn før, gjør det mulig med de mer presise beregningene som kreves av slike flygninger.

I 2019 kunngjorde SAS også at moderne teknologi og stordata i form av et nytt støtteverktøy for IT-systemet vil hjelpe flyselskapet med å betraktelig redusere mengden avisingsvæske som brukes.

– Dette er nok et trinn i retning mer bærekraftige reiser, og enhver reduksjon av kjemikalier i driften er viktig, sier Andersen Resare.

Holdbære produkter og tjenester  

I løpet av 2019 har det skjedd mange endringer i produktene og tjenestene om bord i SAS-flyene for å gjøre dem mer bærekraftige. Vi har blant annet fjernet taxfree-salg og gjort det enklere å forhåndsbestille måltider for å redusere matavfall og vekt på flyet. SAS har også hatt fokus på å erstatte materialer som brukes om bord, med mer bærekraftige løsninger.

– Vi har som mål å bruke 100 % bærekraftige materialer innen 2030, forteller Andersen Resare. – Vi beveger oss mot dette målet ved å forbedre måten som mat og emballasje produseres på, blant annet ved å redusere mengden plast vi bruker og transporten av maten før den kom om bord på flyet. Vi øker også bruken av sesongingredienser og reduserer dyreproteiner på menyene samt henter flere ingredienser lokalt.

Relanseringen av kuben i 2019, som er del av SAS’ New Nordic-matkonsept, med enda mer bærekraftig emballasje og innhold enn før, og ikke minst mindre plast, er en sentral del av dette arbeidet.

– For SAS betyr bærekraftig utvikling en konstant forbedring, sier Andersen Resare. – Derfor skal vi fortsette å arbeide for å oppnå bærekraftsmålene våre og ta disse målene på største alvor.

Less plastic is used in onboard products.

Ble du inspirert av denne saken?

Gi den en tommel opp!

likes

ANNONSE

Lukk kart

Kategori

Fra artikkelen

Del tips

Lukk

Leter du etter noe spesielt?

Filtrer søket ditt

Lukk