/\

ANNONS

Foto: Maja Johansson

Flyg

Allt du behöver veta om hållbara flygbränslen

Vid det här laget vet du troligen att hållbara flygbränslen spelar en central roll i vår strävan att göra resandet mer hållbart. Men exakt vad är det? Hur används det och vilken roll kommer det att spela i framtiden? Här är svaren på de vanligaste frågorna om hållbara flygbränslen.

Vad är biobränsle?
Camelina används för att producera biobränsle. Foto: Shutterstock.Hållbara flygbränslen, som till exempel biobränsle, är ett hållbart jetbränsle baserat på hållbara energigrödor eller biomassa, bland annat camelina, jatropha, alger, animaliska oljor, fettämnen och olika typer av kolbaserade källor, till exempel avfall från industrin, hushållen, jord- och skogsbruk och pappersbruk.

Vilken typ av biobränsle använder SAS?
SAS använder HEFA-biobränsle av hydrerade estrar och fettsyror. Det är ett förnybart dieselbränsle som kan framställas från en mängd olika vegetabiliska oljor och fetter. SAS har strikta kriterier när det gäller biobränsle. Till exempel ska allt biobränsle som SAS använder vara framställt av råmaterial som kräver så små arealer som möjligt, som inte påverkar den generella tillgången till grödor avsedda för livsmedelsproduktion eller tillgången till dricksvatten och, som har en positiv inverkan på den biologiska mångfalden. SAS accepterar inte att rester från palmoljeframställning används som råmaterial.

Är biobränsle säkert?
De biobränslen som är certifierade för att användas i trafikflyg är underkastade extremt strikta krav. Biobränslen är kopior av motsvarande fossila bränslen och certifierade enligt flera olika standarder för att garantera trygg och tillförlitlig flygverksamhet. Biobränsle har visat sig vara lika säkert och minst lika effektivt som konventionellt jetbränsle.

Hur får SAS biobränslet?
För närvarande levereras biobränsle till SAS huvudbaser i Stockholm och Oslo.

Vad gör SAS med biobränslet?
Till skillnad från blyad eller oblyad bensin som används i bilar, kan biobränsle och fossilt bränsle användas tillsammans. Det biobränsle SAS får, blandas med fossilt bränsle i den så kallade hydranten, det stora försörjningssystemet som används för att tanka flygbolagets plan.

Biobränsle kan minska koldioxidutsläppen med upp till 80 procent under sin livscykel jämför med konventionellt jetbränsle. Foto: ShutterstockVarför använder SAS biobränsle?
SAS ser biobränsle som en nyckellösning för att minska koldioxidutsläppen på medellång till lång sikt. Biobränsle kan minska koldioxidutsläppen med upp till 80 procent under sin livscykel jämfört med konventionellt jetbränsle.

Hur ser framtiden för biobränsle ut?
Idag är tillgången till biobränsle fortfarande mycket begränsad. Men med stora investeringar i biobränsleutvecklingen från energibolagen och deras kunder världen över, t.ex. samarbetet mellan SAS och det svenska energibolaget Preem för att gemensamt säkra framställningen av biobränsle, kommer biobränslemarknaden att expandera avsevärt. Många länder har infört regelverk för att minska koldioxidutsläppen, något som leder till att industrier, däribland även flyget, tvingas börja använda alternativ till fossila bränslen för att inte bryta mot lagen. Detta driver även på biobränslemarknadens expansion och med ökad efterfrågan, bör även produktionen öka.

Varför använder inte alla biobränsle?

Biobränsle har visserligen funnits mycket länge, men bensin och diesel har producerats i en sådan skala att biobränslemarknaden aldrig har kunna konkurrera.
Den globala tillgången på biobränsle är därför mycket liten jämfört med konventionella bränslen och följaktligen är biobränsle mycket dyrare. Eftersom de politiska incitamenten att använda alternativa bränslen fram till nyligen varit få, har det egentligen inte funnits något som motiverat industrierna att gå över till biobränsle.

Blev du inspirerad av den här artikeln?

Ge den en tumme upp!

likes

ANNONS

Stäng kartan

Kategori

Från artikeln

Dela tips

Stäng

Letar du efter något speciellt?

Filtrera din sökning

Stäng