/\

ANNONS

Boka resa

Foto: Foto: Shutterstock

Flyg

Biodrivmedelsfrågan

Hos Energimyndigheten jobbar Jonas Lindmark med biodrivmedelsfrågor generellt och med flygbränsle i synnerhet.

Hur tänker ni kring framtiden för flygbränslet?
– Som vårt uppdrag ser ut är vår uppgift att jobba med omställning till förnybar energi i alla sektorer, och flyget ingår där. Vi ser bland annat på vilka förutsättningar som krävs för att få flyget att gå över till förnybara bränslen. Det kan vara biobränsle eller el i någon mån.  Men, eftersom det inte finns några specifika politiska mål kring flyget, är det inte så tydligt vad som behöver hända och hur snabbt, säger Jonas Lindmark.

Jonas Lindmark på Energimyndigheten jobbar just nu med ett större uppdrag de fått kring forskningsstöd för förnybara flygbränslen.

Vad krävs?
– Om politikerna vill att det ska hända någonting behöver vi nog en starkare drivkraft än bara konsumentintresse. Det skulle kunna utformas på många olika sätt. Maria Wetterstrand (före detta språkrör för Miljöpartiet, reds. anm.) har nu ett uppdrag från regeringen där hon tittar på hur man ska utforma någon form av regelverk för att skynda på utvecklingen. Hennes utredning ska vara klar i mars nästa år. 

Vad tror du om framtiden för biobränsle?
– Min känsla är att om det ska hända något för biobränsle inom flyget, måste det hända saker inom andra sektorer också. Det måste byggas en industri kring biodrivmedel. 

Vilka incitament ser ni för att få bolagen att producera biobränsle till flygplan?
– Nu är incitamenten för den som vill producera biobränsle ganska svaga. Inom vägtransport händer det mer och där trädde nya regler i kraft från den 1 juli. Där är det mer konkret, och det finns en marknad. Inom flyget är det fortfarande trevande, bolagen testar sig fram, men inga har riktigt stora volymer.

Behövs det fler aktörer? 
– Det som behövs är att de aktörer som kan biodrivmedel intresserar sig för flygmarknaden. En avgörande faktor är väl hur stora kostnader det blir med biobränsle. Hur mycket dyrare är svårt att säga, liksom har stor andel av kostnaderna som ska läggas på biljettpriset. Det är en svår fråga och en politisk frågeställning.  Hur mycket vill de bromsa det ökande flygandet?  Det har ju kommit en flygskatt, som signalerar att man vill bromsa utvecklingen. 

Vad kan staten göra för att påskynda utvecklingen mot en mer klimatvänlig flygindustri? 
– Det är den riktigt svåra frågan, eftersom flygbranschen inte arbetar på en nationell marknad På något sätt behöver man skapa styrmedel som påverkar alla aktörer och inte stör konkurrensen mellan bolagen. Mitt intryck är att ingen är beredd att ta en kostnad för dyrare bränsle om det försämrar deras konkurrenssituation. Inom vägtransport tvingar man exempelvis alla att blanda in en ökad andel förnybart bränsle, men det som är komplicerat med flyget är att det också är en global fråga. Vad händer mellan svenska, danska och norska bolag när man bestämmer regler i respektive land?

Blev du inspirerad av den här artikeln?

Ge den en tumme upp!

likes

ANNONS

Stäng kartan

Kategori

Från artikeln

Dela tips

Stäng

Letar du efter något speciellt?

Filtrera din sökning

Stäng