/\

ANNONS

Boka resa

Flyg

EcoDriving på hög höjd

First officer Daniel Andersson vill se en framtid där alla kan resa utan att miljön tar skada. Här förklarar han hur gröna flygningar och gröna inflygningar kan göra det möjligt.

Är inte den kortaste flygvägen alltid miljövänligast?
Att hitta den flygväg som kräver minst bränsle är ett bra sätt att minska koldioxidutsläppen, men det finns många faktorer som påverkar vilken rutt man väljer. Vinden och temperaturen på marschhöjden kan göra att det inte alltid är den kortaste rutten som är bränsleeffektivast. Landsgränser och luftrumsrestriktioner kan också påverka valet av flygväg. Flygvägen räknas fram från gång till gång med hjälp av avancerade program och väderdata.

Vilka andra faktorer tar man hänsyn till vid gröna flygningar? 
Att flyga med optimal marschhastighet och på optimal marschhöjd är sätt att sänka bränsleförbrukningen. Marschhastigheten räknas ut av flygledningsdatorn för maximal bränsleeffektivitet med hänsyn till vinden. Starkare motvind kräver högre hastighet. Den optimala marschhöjden beror på vinden, temperaturen och flygplanets vikt och varierar från flygning till flygning.

Varför har inte de här metoderna alltid använts för att flyga mer miljövänligt?
Tack vare modern teknik har vi idag tillgång till mer data och kan göra noggrannare beräkningar. Marschhastigheten har minskat något när bränslepriserna stigit och insikten om miljöproblemen ökat. 

Hur ska man övervinna hindren för att välja kortare flygvägar?
Det behövs ett långsiktigt samarbete mellan flygbolag, luftfartsmyndigheter och lagstiftare för att kunna bestämma flygvägar utan att begränsas av luftrum och landsgränser. Ett EU-projekt som går ut på att skapa ett gemensamt europeiskt luftrum och möjliggöra rakare flygvägar utan hänsyn till nationella gränser har målsättningen att minska koldioxidutsläppen med 10 procent.

Vad menas med ”gröna inflygningar”?
Grön inflygning handlar om hur flygplanen ska landa så bränsleeffektivt som möjligt. 

Hur går en grön inflygning till? 
De effektivaste inflygningarna baseras på GPS-data som gör att sträckan kan kortas. Om man till exempel närmar sig flygplatsen söderifrån men vindriktningen gör att landningen måste ske från norr (normalt landar man mot vinden) brukar man behöva flyga ganska långt förbi flygplatsen. Men med en GPS-baserad inflygning går det att minska flygvägen väsentligt. En annan faktor som kan bidra till grönare inflygningar är att marschhöjden lämnas i exakt rätt ögonblick.

Finns det några utmaningar vid gröna inflygningar?
Om det är mycket trafik i luftrummet kan det bli svårare att göra en grön inflygning, eftersom det är många flygplan som startar och landar på flygplatsen. 

Blev du inspirerad av den här artikeln?

Ge den en tumme upp!

likes

ANNONS

Stäng kartan

Kategori

Från artikeln

Dela tips

Stäng

Letar du efter något speciellt?

Filtrera din sökning

Stäng