/\

ANNONS

Flyg

Elflyg, hållbart flygbränsle och Europas modernaste flotta

Lars Andersen Resare är ansvarig för SAS hållbarhetsarbete. Det är både de små detaljerna, som vikten av att komma i tid till in-checkning, som SAS stora övergripande mål som affärsresenärer ofta frågar honom om. Dessutom vill allt fler vara med i omställningen av flyget och bidra genom att köpa hållbart flygbränsle.

Vad kan jag som affärsresenär göra för att resa mer hållbart och bidra till omställningen för flyget?

Det finns en hel del du kan göra. När du ska resa, välj ett flygbolag som aktivt arbetar med  att reducera sin klimatpåverkan. Du kan aktivt söka kunskap och göra ett medvetet val. Det är också viktigt att  tänka genom sitt agerande och stödja flygbolagens effektiviseringsarbete som till exempel genom att möta upp i tid på flygplatsen, värdera hur mycket bagage som behöver tas med, efterfråga och göra mer hållbara val i vårt serveringserbjudande, bidra till våra cirkulära initiativ genom att underlätta sortering av avfall och välja att köpa hållbara flygbränslen genom ”SAF uppgradering” etc. Att köpa ”SAF uppgradering” innebär att SAS ersätter fossilt bränsle med hållbarare bränsle motsvarande den mängd som du som kund köpt.

Vad gör SAS i dagsläget för att minska CO2-utsläpp?

SAS är inne i en omfattande förnyelse av flygplansflottan. Det betyder i praktiken att effektivare flygplan ersätter mindre effektiva med resultatet att exempelvis klimatpåverkan och buller reduceras. Denna förnyelse innebär 15-30% lägre koldioxidutsläpp från en jämförbar resa, men även att utsläppen av ex. kväveoxid uppemot halveras, såväl som att bullret runt flygplatserna minskas betydligt.

SAS arbetar även aktivt med att öka energieffektiviteten i alla delar av verksamheten med fokus på flygdriften. 

SAS köper in en ökande mängd hållbarare flygbränslen (Sustainable Aviation Fuel, SAF). Dels kopplat till nationella lagkrav, men även baserat på frivilliga initativ tillsammans med kunder  eller andra intressenter.

Hur går det med elflyg och mer hållbara flygbränslen?

SAS är engagerade i ett antal initiativ som syftar till att påskynda kommersialiseringen av hållbarare flygbränslen, flygplan som använder vätgas eller elektricitet som energikällor, initiativ som knyter samman transportslagen i luften och marken för att göra era resor ännu enklare och effektivare, samt olika initiativ för att påtagligt effektivisera flyget i alla dess olika faser. Allt sammantaget syftar våra initiativ till att uppnå netto-noll utsläpp.

Vad har SAS för mål?

SAS kortsiktiga mål är att reducera de totala klimatpåverkande koldioxidutsläppen med 25% i 2025 jämfört med basåret 2005. Vid utgången av 2019 var utsläppen cirka 6% lägre än basåret. I ljuset av pandemin har de totala klimatpåverkande koldioxidutsläppen minskat markant. Främst på grund av den dramatiskt minskade efterfrågan men även som en följd av den fortsatta omställningen som pågått trots pandemin.

På längre sikt strävar vi på SAS efter att uppnå netto-noll utsläpp.

Blev du inspirerad av den här artikeln?

Ge den en tumme upp!

likes

Boka resa

Stäng kartan

Kategori

Från artikeln

Dela tips

Stäng

Letar du efter något speciellt?

Filtrera din sökning

Stäng