/\

ANNONS

Boka resa

Foto: Suzan Gökboga

Flyg

Nya sätt att avisa flygplan

SAS tar hjälp av ett nytt it-verktyg för att noggrannare beräkna hur mycket avisningsvätska ett flygplan behöver.

I det skandinaviska vintervädret är avisningen ett viktigt moment innan flygplanet kan starta. Fastfrusna material kan ge ojämna ytor, vilket kan störa luftflödet och försämra vingarnas förmåga att ge lyftkraft.

Photo: Suzan Gökboga

Men trots att både avisningsvätskan och hanteringen har utvecklats, kan avisningen fortfarande påverka miljön negativt. Påverkan beror framför allt på att kemikalier från avisningsvätskan kan skada lokala ekosystem om de släpps ut. 

För att motverka det använder SAS ett nytt it-verktyg som ska bidra till att kraftigt minska mängden avisningsvätska som används. 
"Den avancerade lösning som vi håller på att införa är ett förbättrat beslutsstödssystem", säger Lars Andersen Resare, hållbarhetschef på SAS. ”Det ger oss mer detaljerad information om hur länge vätskan kommer att vara aktiv, vilket beror på meteorologiska förhållanden som temperatur, sikt och nederbörd.”

Oftast har flygbolag bara runt 20 minuter på sig för att bestämma om avisningsvätska ska användas. Det är ett beslut som fattas när flygplanet förbereds för start och som fram till nu har grundats på ett statiskt diagram. Det leder nästan utan undantag till att man tar det säkra före det osäkra, och det används mycket mer avisningsvätska än vad som är nödvändigt.

”Med det nya systemet får vi mer exakt information, och det gör att vi tryggt kan använda mindre avisningsvätska utan att det påverkar resultatet”, säger Andersen Resare. 

Photo: Suzan Gökboga

Verktyget används redan av andra flygbolag runt om i världen, och systemleverantören SureWx har anpassat det till SAS särskilda behov, inte minst de stränga skandinaviska vintrarna. 

Systemet använder data om snöfall och annan nederbörd från vädersensorer på flygplatsen för att beräkna mer exakt hur mycket som behövs av de olika typerna av vätska. 
”Det handlar om att använda stora datamängder och den know-how som andra samlat på sig för att kunna fatta säkra beslut", säger Andersen Resare. 

Han tillägger att miljöpåverkan från avisningsvätskan faktiskt är ganska liten och att stora delar av spillet sugs upp från asfalten av specialbilar. Trots det finns det flera skäl att skära ner användningen.

För det första brukar det finnas en hög biologisk mångfald i närheten av flygplatser eftersom det bor väldigt lite människor där, säger Andersen Resare. ”Även om hotet mot miljön inte är särskilt allvarligt, är det förstås positivt om det kan minskas.”

En annan viktig hållbarhetsfördel är att flygplanet kan komma iväg snabbare om det räcker med en mindre mängd avisningsvätska. Det gör att man får mer tid till själva flygningen, vilket gör att flygplanet inte behöver hålla lika höga hastigheter för att ta igen de förseningar som oftare uppstår på vintern. Det sänker bränsleförbrukningen och bidrar till lägre utsläpp av växthusgaser.

Photo: Suzan Gökboga

En annan sak som påverkar hållbarheten positivt på lång sikt är att slitaget minskar, eftersom kemikalierna i vätskan sliter på flygplanet. Sist men inte minst är det förstås också en fördel att behovet av skadliga kemikalier minskar. Allt detta gör att SAS stöder utvecklingen av SureWx verktyg och uppmuntrar andra flygbolag att använda det. 
”Den här åtgärden ger ingen stor utsläppsminskning, men den tar oss ändå ett steg närmare våra utsläppsmål”, säger Andersen Resare. ”Och att minska kemikalieanvändningen inom verksamheten är också viktigt. Jag tror visserligen att många resenärer gärna ser att vi använder mycket avisningsvätska, och nu säger vi att vi ska använda mindre. Men lita på oss bara, för det här kommer att bli bra. Med det nya systemet kan vi uppnå samma effekt med mindre utan att äventyra säkerheten.” 

Blev du inspirerad av den här artikeln?

Ge den en tumme upp!

likes

ANNONS

Stäng kartan

Kategori

Från artikeln

Dela tips

Stäng

Letar du efter något speciellt?

Filtrera din sökning

Stäng