/\

ANNONS

Boka resa

Foto: Nicolas Nezzo

Flyg

SAS Cargo – lyfter ett tungt lass

SAS Cargo Groups vd Max Knagge betonar den viktiga roll som avdelningen fortsätter att spela för att få frakt – och människor – att flyga igen under pandemin.

Även om det är omöjligt att bortse från coronavirusets effekt på SAS verksamhet har ett område – frakt – visat sig vara en räddare i nöden (i vissa fall bokstavligen). Efter den initiala effekten, när vi alla behövde anpassa oss till en ny situation, återhämtade sig efterfrågan på godstransporter snabbt och sedan januari 2021 har den ökat på månadsbasis.

”Inledningsvis var vi tvungna att ha cirka 90 % av våra plan på marken, men frakttrafiken ligger nu över nivåerna före coronaviruset och har visat sig vara ett sällsynt ljus i mörkret”, säger Max Knagge, vd och koncernchef på SAS Cargo Group.

Förändring i luften

Då passagerarsiffrorna oundvikligen drabbades hårt har SAS Cargos roll och betydelse förändrats i stor utsträckning. Flygfrakt blev ett viktigt transportmedel för medicinsk utrustning, som till exempel leverans av skyddsutrustning och munskydd från Asien till Skandinavien.

”SAS Cargo utgör en viktig del av infrastrukturen i det samhälle vi lever i. I det här fallet, genom tillhandahållandet av nödvändig utrustning och gods för att kunna hantera den svåra situation som hela världen stod inför, var vikten av flygfrakt ganska uppenbar,” säger Knagge.

När den första chocken lagt sig blev det snart tydligt hur många industrier som var beroende av frakt av varor och reservdelar över hela världen för att kunna upprätthålla sin produktivitet. Flygfrakt blev snabbt en lösning då det hade både kapaciteten och tidseffektiviteten.

”Det fanns fabriker som stod helt stilla eftersom reservdelar saknades”, säger Knagge. ”Den andra delen av flygfraktens betydelse för industrin blev uppenbar. Att inse vikten av att tillverkning och produktion av varor kan upprätthållas visade återigen vad godstransport betyder för oss som samhälle.”

Ett lyft för verksamheten

Medan SAS har visat sig vara en möjliggörare ur infrastruktursynpunkt i de två första fallen, har en tredje faktor ur ett företagsperspektiv också varit avgörande för verksamheten – den ökade efterfrågan till följd av e-handel.

”E-handel är ett kundsegment som har ökat dramatiskt under pandemin och som i sin tur ökar efterfrågan på godstransport”, säger Knagge och lyfter fram det växande intäktsbidrag som flygfrakt har tillfört.

Även om det ser ljust ut ur ett fraktperspektiv, finns det fortfarande en hel del oro på passagerarsidan. Men även här har det funnits en positiv följdeffekt av framgången med fraktverksamheten eftersom efterfrågan på flygfrakt i realiteten har inneburit att flera långdistansrutter åter har öppnats för passagerare, särskilt till USA och Asien. I det här avseendet har frakt visat sig vara en möjliggörare för de passagerare som kan och behöver resa, såsom VFR-trafik (Visit Family and Friends) och affärsresenärer.

Starten för ”preighters”

Flygbolagens tillhandahållande av godstransport delas vanligtvis in i tre kategorier. SAS brukade använda metoden att flyga specialutrustade fraktflygplan, men förfarandet har inte använts på många år. Istället använder sig nu flygbolaget av möjligheten att kunna placera gods i passagerarplanens lastrum när så är möjligt och mest effektivt. Och på senare tid har en tredje metod, en hybridmetod, kommit in i bilden. Så kallade ”preighters”, flygplan som till en början var passagerarflygplan flyger istället gods utan att behöva byggas om. Det här alternativet har gett SAS stor flexibilitet, inte bara när det gäller att möta efterfrågan utan också för att få resenärerna i luften igen.

Även om Max Knagge förståeligt nog är både stolt och glad över att SAS Cargos arbete och bidrag lyfts fram, är han noga med att understryka att det är en gemensam insats.

”Charterflygen som transporterar medicinsk utrustning är ett bra exempel”, säger han. ”Allt är beroende av det team som omfattar expertis från många områden såsom nätverket, marktjänstpersonalen och den tekniska personalen. Det har också uppmärksammats av piloter och andra anställda att frakt är något riktigt bra, så visst är vi en viktig del i det men det är i hög grad en laginsats”, säger han.

Rollen för SAS tidigt antagna digitala fraktbokningstjänst, som lanserades redan år 2015, är också värd att lyfta fram eftersom den har haft en avgörande betydelse för verksamhetens nuvarande framgång men även som en framtidssäker lösning.

”Det är något vi fokuserar mycket på”, säger Knagge. ”Fraktbranschen har legat efter passagerarsidan i detta avseende, men pandemin har drivit på och utvecklat den sidan av branschen på ett övergripande sätt.”

Med blicken framåt

När Knagge blickar framåt är han fortsatt försiktigt optimistisk. Han är medveten om behovet av att återställa balansen mellan passagerar- och fraktsidan men är stolt över vad de har lyckats åstadkomma i dessa tuffa tider. 

”Händelseutvecklingen de senaste två åren har verkligen lyft fram vikten av frakt för SAS som företag och värdet av att ha två ben att stå på”, säger Knagge. ”Vår kärnverksamhet utgörs av passagerarförsäljning och kommer att fortsätta att göra det, men SAS Cargo är ett mycket viktigt komplement som har visat sig vara en möjliggörare inte bara för företaget utan för samhället i stort.”

Blev du inspirerad av den här artikeln?

Ge den en tumme upp!

likes

ANNONS

Stäng kartan

Kategori

Från artikeln

Dela tips

Stäng

Letar du efter något speciellt?

Filtrera din sökning

Stäng