/\

ANNONS

Boka resa

Foto: Airbus

Flyg

SAS och Airbus har elektriska drömmar

Flygbranschen är på väg mot en framtid med eldrivna flygplan där man potentiellt kommer att kunna erbjuda koldioxidneutrala flygningar så småningom. Det nya samarbetet mellan SAS och Airbus är ett viktigt steg på vägen.

Det ligger som ett surr i luften, och ljudet som hörs kommer från taxiflygplanen – de eldrivna eVTOL-planen med vertikal start och landning – som har börjat dyka upp i prototypform på flera håll i världen. Konsultfirman Roland Berger gör uppskattningen att nära 100 000 passagerardrönare kan vara i bruk år 2050. Och lanseringen av eVTOL-planen kan komma förr än man anar. I juni meddelade Uber att företaget har för avsikt att börja erbjuda flygtaxi i Los Angeles, Dallas och Melbourne så snart fordon, betallösningar, lutfartsledning och säkerhet tillåter.CityAirbus, en smak av framtiden. Photo: Airbus

Utvecklingen av små eldrivna plan kommer inte bara att förändra rörligheten i städerna utan också ge möjlighet att testa ny, elbaserad flygteknik. Om tekniken sedan går att skala upp kan det leda till att även passagerarflygplan drivs med el på 2030-talet. Det är en utveckling som passar som hand i handske till SAS långsiktiga åtagande för en hållbar flygtrafik, i synnerhet målet att minska utsläppen med 25 procent till 2030, främst genom modernisering av flygplansflottan och ökad användning av biobränslen.

För att förverkliga det målet har SAS och Airbus undertecknat en avsiktsförklaring om samarbete kring forskning och utvärdering för att undersöka vilka möjligheter och utmaningar ett storskaligt införande av elhybriddrivna flygplan medför för flygbolagens drift och infrastruktur.

”Vi är stolta över att vara med på den här resan som gör det möjligt för oss att kraftigt minska flygets utsläpp av växthusgaser framöver”, säger Lars Andersen Resare, Head of Environment & CSR på SAS.

”Våra kunder och samhället i stort efterfrågar en utveckling mot betydligt lägre utsläpp, och det är helt i linje med våra egna planer på att öka användningen av hållbara biobränslen i väntan på ökad eldrift. Till en början ser vi störst potential för eldrivna flygplan på kortare sträckor, men det vi ser är förstås också första steget mot ökad elektrifiering av långdistansflygningar – även om den utvecklingen kan ligga längre in i framtiden.”

”Våra kunder och samhället i stort efterlyser en utveckling mot betydligt lägre utsläpp.”

Elhybridmotorer, som drivs med en kombination av biobränslen och har elbatterier för att lagra energi, kan också vara ett steg på vägen mot helt eldrivna flygningar. När det gäller tidshorisonten säger Resare att tekniken kan komma att användas på nästa generations kortdistansflygplan vid inrikesflygningar och regionala flygningar.

Airbus har redan visat framfötterna när det gäller leverans av elflygplan och håller nu på att utveckla en familj av eldrivna flygfarkoster för urbant bruk, däribland självflygande Vahana, CityAirbus med fyra sittplatser och den självflygande bilen Pop.Up Next som har designats i samarbete med Audi.

”Vahana har varit i luften sedan januari 2018 och har genomfört ett stort antal flygningar med vertikal start och landning och övergång till framåtflygning i olika hastigheter. Det är en flygfarkost som kan transportera passagerare helt utsläppsfritt", säger Glenn Llewellyn, chef för elektrifieringen på Airbus.

”För fem år sedan sågs det här som något som låg helt utom räckhåll. Idag kan farkosten bara ta en enda passagerare, men vi ska snart börja flyga med den 2,2 ton tunga prototypen för CityAirbus, som kan ta fyra passagerare. Så från Vahana till CityAirbus går vi från en passagerare till fyra inom loppet av ett år.”

För att ge lite perspektiv var det år 2015 som Airbus för första gången flög E-Fan, ett elflygplan som används i pilotutbildningar, över Engelska kanalen. Det var en milstolpe som gjorde att Airbus kunde planera nästa steg i utvecklingen av elflygplan i större skala. E-Fan hade 60 kW installerad kraft, medan uppföljaren E-Fan X, som enligt planeringen ska flygas för första gången 2020, kommer att ha 2 MW elhybridframdrift.

 ”Tack vare E-Fan X kommer vi att lära oss enormt mycket som vi har nytta av i nästa fas”, säger Llewellyn. ”På 2030-talet tror vi att det går att flyga elhybridflygplan med 100 passagerare. Det är ett mål som Airbus arbetar mot på största allvar.”

E-Fan X är en flygande testbädd för att utvärdera flygplansmotorer med elhybriddrift. Photo: Airbus

Fram till år 2050 har Airbus målsättningen att minska koldioxidutsläppen till hälften av 2005 års nivå. Det är ett ambitiöst mål med tanke på att flygplansflottan beräknas fördubblas vart femtonde år. Men inte ens fördelarna med eldrivna flygplan räcker för att det målet ska nås.

”Det är en enorm utsläppsminskning vi talar om”, säger Llewellyn. ”För att den ska bli möjlig måste vi titta på flera olika energikällor, så biobränslen och flytande syntetiska bränslen finns också med i vår färdplan.”

Flytande syntetiska bränslen är en framväxande teknik där väte som genereras med hjälp av solenergi och kol som samlas upp ur luften används för att framställa ett syntetiskt jetbränsle.

”Vi vill kunna flyga passagerare med nollutsläpp, först inom Europa och så småningom även på långdistansflygningar. Det är viktigt eftersom vi är medvetna om att det finns en förväntan i samhället på oss att uppnå de målen”, tillägger Llewellyn.

Den största utmaningen just nu är lagringen av energi. När Airbus först flög sin E-Fan år 2010 var batterikapaciteten 120 wattimmar per kilo. Vahanaprototypen har närmare 250 wattimmar per kilo, och i fjol flög Airbus High Altitude Pseudo Satellite, ett flygplan med solpaneler som flyger på 20 000 meters höjd och har en kapacitet på 435 wattimmar per kilo teknik.

Men är flygbolagen redo för allt detta, och kommer det att gå ihop ekonomiskt?

”Flygbolag, lagstiftare och beslutsfattare är väldigt entusiastiska över möjligheten att minska koldioxidutsläppen. Vahana och CityAirbus kan konkurrera med marktransporterna i städer, så vi satsar på dessa typer av elteknik för att förbättra driftsekonomin även för flygbolagen", säger Llewellyn.

Dessutom finns ett annat stort plus, berättar han: ”Med elflygplan kan vi eliminera bullret från turbinen. Det är en fördel som får stor betydelse inte bara för passagerarna, utan också för människor som bor i närheten av flygplatser.”

Blev du inspirerad av den här artikeln?

Ge den en tumme upp!

likes

Stäng kartan

Kategori

Från artikeln

Dela tips

Stäng

Letar du efter något speciellt?

Filtrera din sökning

Stäng