/\

ANNONS

Boka resa

Flyg

SAS väg mot en mer hållbar framtid

Under 2019 har SAS introducerat många hållbara initiativ som ska bidra till att flygbolaget når sina mål att minska de totala koldioxidutsläppen med 25 procent till 2025 och använda 100 procent hållbara material 2030.

Nya bränslesnåla flygplan

The new Airbus A320neo.

SAS primära metod för att förbättra bränsleeffektiviteten är att modernisera flottan. Airbus A320neo är det mest bränsleeffektiva kortdistansplanet på marknaden idag, och SAS har beställt 80 stycken. 

2019 tecknade SAS och Airbus en avsiktsförklaring, varigenom SAS, exempelvis, kommer att ge Airbus kompetens och kunskapssupport vid utvecklingen av nästa generation flygplan som är helt eller delvis eldrivna. 

Initiativet kommer förhoppningsvis resultera i en ny flygplanstyp som kommer att minska koldioxidutsläppen från flygresor radikalt.

– Den främsta insatsen för att minska våra utsläpp på kort sikt är att gå över till bränsleeffektivare flygplan, säger Lars Andersen Resare, Head of Sustainability på SAS. Samtidigt strävar vi efter att öka användningen av biobränsle avsevärt. 

Koldioxidkompensation

Under 2007 började SAS ge sina resenärer möjlighet att frivilligt koldioxidkompensera sina resor genom SAS koldioxidskompensationsprogram. I april 2018 införde SAS koldioxidskompensation som en kostnadsfri, integrerad del i alla SAS ungdomsbiljetter. Sedan tidigare CO2-kompenseras alla anställdas resor. I februari 2019 började SAS även automatiskt koldioxidskompensera utsläppen från alla EuroBonus-medlemmar på alla flygningar med SAS. 

– Vår främsta prioritering är att minska våra utsläpp genom att gå över till effektivare flygplan, effektivare rutiner och ställa om till hållbart flygbränsle, säger Andersen Resare. Men fram till att det blir tekniskt möjligt att resa klimatneutralt koldioxidkompenserar vi. 

Ökad användning av hållbart flygbränsle

SAS ser biobränsle, eller hållbart flygbränsle, som en nyckellösning för att minska koldioxidutsläppen på medellång till lång sikt. Biobränsle kan reducera klimatpåverkande koldioxidutsläpp med upp till 80 procent under sin livcykel jämfört med fossilt bränsle.

Men en av huvudfrågorna när det gäller användningen av biobränsle är att tillgången hittills varit liten. Därför har SAS meddelat att man kommer att samarbeta med energileverantörer, som Preem, för att snabba på den kommersiella biobränsleproduktionen.

SAS målsättning är att använda uppemot 20 procent biobränsle i sin bränslemix 2030 och att använda biobränsle i en mängd som motsvarar den totala bränslekonsumtionen på alla SAS inrikesflygningar. Detta är en nyckelfaktor för SAS målsättning att minska de totala koldioxidutsläppen med 25 procent innan 2025. Den ökade tillgången till biobränsle har även bidragit till att göra det möjligt för SAS att lansera sin nya uppgraderade biobränsleprodukt som ger resenärerna möjlighet att frivilligt köpa biobränsle i block motsvarande 20 minuters flygning. 

Sedan 2005 har SAS minskat koldioxidutsläppen med 22 procent per passagerarkilometer.

– Vi använder redan biobränsle i liten skala och vill ge våra resenärer möjlighet att frivilligt minska växthusgaserna ytterligare genom att köpa biobränsle, säger Andersen Resare. Den nya produkten kommer att fungera som en övergång mot storskalig användning av mer hållbart bränsle de kommande åren, när storskalig kommersiell produktion av biobränsle i Sverige startar. 

 

Fler initiativ för att förbättra bränsleeffektiviteten

Idag använder SAS piloter sig av gröna flygningar och gröna inflygningar när det är möjligt. Det innefattar ett antal metoder som att flyga med optimal marschfart och på optimal flyghöjd för att minska bränsleförbrukningen och därmed utsläppen. Modern teknik, som förser piloterna med mer data än tidigare, gör det möjligt att göra de mer exakta beräkningar som krävs för sådana flygningar. 

2019 meddelade SAS även att modern teknik och big data i form av ett nytt IT-supportverktyg kommer hjälpa flygbolaget att reducera mängden avisningsvätska som används betydligt. 

– Detta är ytterligare ett steg mot mer hållbart resande och alla minskningar av kemikalier vi använder i verksamheten är viktiga, säger Andersen Resare. 

Hållbara produkter och tjänster  

Under 2019 har många ändringar gjort vad gäller SAS produkter och tjänster ombord för att göra dem mer hållbara. Bland annat har taxfree-försäljningen tagits bort och det har blivit möjligt att förbeställa måltider för att minska svinnet och vikten. SAS har även fokuserat på att byta ut material ombord mot mer hållbara lösningar. 

– Vi siktar på att vi ska använda 100 procent hållbart material 2030, säger Andersen Resare. Vi närmar oss förverkligandet av det målet och förbättrar hur maten och förpackningen framställs, till exempel genom att minska mängden plast vi använder och hur den har transporterats innan den tas ombord. Vi ökar även vår användning av säsongsråvaror, minskar mängden animaliebaserade proteiner på våra menyer och köper in mer råvaror lokalt. 

Nylanseringen av kuben i SAS New Nordic-koncept 2019, med en ännu mer hållbar förpackning än tidigare, bland annat mindre plast, är en central del i detta arbete. 

– För SAS betyder hållbar utveckling ständiga förbättringar, säger Andersen Resare. Det är därför vi kommer fortsätta jobba så hårt som möjligt för att nå våra hållbarhetsmål och uppfylla våra hållbarhetsåtaganden. 

Less plastic is used in onboard products.

Blev du inspirerad av den här artikeln?

Ge den en tumme upp!

likes

ANNONS

Stäng kartan

Kategori

Från artikeln

Dela tips

Stäng

Letar du efter något speciellt?

Filtrera din sökning

Stäng