/\

ANNONS

Grönt tak på hus i kvartersstil. Foto: Eve Images
Grönt tak på hus i kvartersstil. Foto: Eve Images

Resmål

Sørenga Oslos nyaste stadsdel

Här ska stadens bostadsområde ligga, sa Oslos politiker och stadsplanerare i början av 2000-talet, och pekade på Oslos fallfärdiga containerhamn. Skulle projektet fungera?

Från byggarbetsplats till folkanstormning

– Det var många som inte trodde på idén att bygga en ny stadsdel här på Sørenga-halvön, men man måste lita på magkänslan, säger Elisabeth Toth, grundare och ägare till cafékedjan Evita. Hon öppnade sitt tredje café i utkanten av Sørenga 2012. Då var området bara en byggarbetsplats. Elisabeth Toth, ägare av kafékedjan Evita. Foto: Einar Aslaksen

– Jag var tidigt ute, säger hon. Kanske lite för tidigt. Det hade varit en massa prat om att bygga i området i många år, men när jag hörde talas om vad som faktiskt var på gång, fick jag närmast en kallelse. Den känslan har jag hållit fast vid, även under gråa, tysta dagar, som vi har haft många av. Jag kände mig säker på att det här kommer att bli Oslos nya Aker Brygge, det handlar bara om tajming och tålamod. 

Så vad är det hon har väntat på?

– På att allt ska bli klart, säger Elisabeth. Bostadskvarter och utomhusområden. Och att Oslos invånare ska vakna upp och se hur vackert det är.

Startskottet gick i juni förra året, när stadens politiker invigde Hamnpromenaden, som är ”kittet” i Fjordstadsprojektet. Sedan invigdes en ny resort-anläggning med strand och badbryggor och folk börja strömma till. Sociala medier svämmade över av uppdateringar:  #Sørenga #Oslove.

En snabbt växande huvudstad skapar möjligheter

Halvön Sørenga sträcker sig en bra bit ut i Bjørvika-bukten, och är en del av Oslos fjordstadsatsning. Den norska huvudstaden är en av de snabbast växande städerna i Europa, ett faktum som inte undgått stadsplanerare och byggherrar, och som lett till att ett antal nya stadsdelar har byggts längs vattnet och på andra ställen.

– Att utveckla ett så här unikt område har krävt omfattande arbete, säger Espen Pay. Omvandlingen är historisk.

Espen Pay har varit involverad i projektet sedan 2004, först som rådgivare till HAV Eiendom, ett aktiebolag som ägs av Oslo hamnmyndighet, och sedan som chef för Sørenga Utvikling. Sørenga Utvikling köpte Sørenga av Oslo Havn KF för 940 miljoner norska kronor, ett rekordpris den gången. Den främsta målsättningen med Sørenga har varit att skapa ett tryggt och bra bostadsområde där 90 procent ägnas åt bostäder och 10 procent åt företag, fritidsaktiviteter och offentliga platser. Eftersom Sørenga ligger en bit från Oslos centrum var tanken att det skulle ha en attraktivare och behagligare framtoning än andra utvecklingsområden i Bjørvika.

– Vi ägnade mycket tid åt att fundera över vilket koncept vi skulle satsa på, säger Espen Pay. Vi var tvungna att identifiera var det skulle vara bäst att bo, samtidigt som vi skapade dragningskraft och en destination. 

Lägenhetshus i Sørenga. Foto: Einar Aslaksen

Resultatet av en tävling och fyra artiktektkontor

En arkitekttävling utlystes där deltagarna ombads att skissera upp ett samhälle som det både skulle vara bra att bo i och bra att besöka. Det kom in runt 50 förslag. 

Illustration: Visco

Fakta: Sørenga

Total investering: Cirka 5 miljarder norska kronor.
Antal lägenheter: 746
Antal arbetsplatser: Cirka 200
Klart: I slutet av 2016
Utmärkelser: Nominerad till Citypriset, som delas ut av Norsk Eiendom, branschorganisation för Norges ledande fastighetsbolag.

Read more

– Lösningen vi valde hade en kvartersstruktur med en park i mitten. Fyra företag valdes ut och fick i uppgift att utveckla två kvarter var: LPO, Jarmund/Vigsnæs arkitekter, Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS och MAD arkitekter. Arkitekterna fick stor frihet men med förbehåll för två krav: Hamnpromenaden och att samma typ av tegel skulle användas till alla fasader.

– Detta skapade harmoni och helhet, säger Espen Pay.

Men alla håller inte med. Vissa säger att arkitekturen är oinspirerande och monoton, tegelstenen för ljus, eller tvärtom, för mörk. Det har även hävdats att Sørenga kunde ha legat var som helst i världen och att området saknar särprägel. Vissa tycker att kvarteren och de öppna ytorna har placerats fel i förhållande till ljus- och vindförhållanden och att Sørenga kommer att vara en sovstad under vintern eftersom 750 lägenheter inte räcker för att garantera tillräckligt med liv.

Trots alla invändningarna betraktas området som en framgång. Alla bråk om höjd, volym och design har fallit i glömska. Arbetet har gått bra. En skola planeras, två förskolor är färdiga och projektet har fått draghjälp från två framgångsrika kortsiktiga investeringar. Allt detta har hänt på en tioårsperiod, en ynka nanosekund när det handlar om stadsutveckling.   

En ny stadsdel tillgänglig för alla

– I planen var vi konkreta och tydliga när det gällde vilka inslag och kvaliteter som är viktiga för samhället, säger Ellen S. de Vibe, Oslos plan- och byggdirektör. Generösa offentliga platser, Hamnpromenaden, badplatserna och parkerna vid Kongsbakken och området runt operan, som ska utvecklas i framtiden. Utvecklingskonceptet med bara en ansvarig byggherre har varit lyckat. Det är viktigt att de som deltar i arbetet visar ömsesidig respekt för varandras roller. Och det tycker jag vi har lyckats med, uppbackade av bra stöd från kommunfullmäktige.Foto: Einar Aslaksen

Bård Folke Fredriksen, medlem i kommunfullmäktige med ansvar för stadsutveckling pekar på att visionen om Fjordstaden håller på att förverkligas.

– Genom att kombinera bostadshus, restaurangar och caféer med kultur och upplevelser har vi skapat en ny stad i staden, säger han. Det rekordstora antalet gäster på resort-anläggningen visar att norrmännen verkligen uppskattar att få tillgång till badstranden.

– När man bygger nya stadsdelar är det viktigt att torg och sociala mötesplatser också utvecklas, säger Bård Folke Fredriksen, som inte tror det finns någon risk att området blir en sovstad. I gatuplanet måste det finnas sådant som riktar sig till allmänheten, som butiker, kultur och serveringar för att garantera bra livskvalitet och boendemiljö. I Bjørvika och Sørenga, har kommunstyrelsen medvetet utformat kajkanten som en allmän plats för att garantera att allmänheten ska få tillgång till den, påpekar han.

Ellen S. De Vibe cyklar alltid genom Sørenga på vägen hem från jobbet och njuter av att se havsbadet.
– Jag hör polska, engelska, nordnorska och svenska, säger hon. Jag ser barnfamiljer, ungdomar och vuxna som jag själv. Jag är glad över att vi avsatte ett så stort område till vattenpark

Lägenheter med hög prislapp

Även om det surrar av många olika språk i området är exklusivt den bästa sammanfattningen av Sørenga. Potentiella köpare kan räkna med att få betala 100 000 norska kronor per kvadratmeter för en lägenhet med utsikt över fjorden. Samtidigt är tillväxten snabb i Oslo. Och många forskare varnar för de risker som är förknippade med stora inkomstskillnader och segregering. Är det verkligen politiskt försvarbart att bygga en fjorstad för de förmögna?

– Oslo kommun gör allt i sin makt för att garantera att det finns ett brett utbud av bostäder i alla delar av staden, säger Bård Folke Fredriksen. Hamnpromenaden och resort-anläggningen är fantastiska allmänna områden som hela staden kan ha glädje av.

Bård Folke Fredriksen påminner om att även andra platser i staden håller på att utvecklas, bland annat Hovin, ett industriområde som ska vandlas till bostäder och där över 30 000 nya lägenheter ska byggas.

Erling Dokk Holm, 1:e amanuens vid Oslo School of Management, säger att det finns risk att vi skapar en splittrad stad. Han berättar om byggherrar och fastighetsmäklare som vet vad husköpare med gott om pengar vill ha, och säger att byggherrarna bygger för att möta deras behov. Valet av grå plattor på fasaderna i Sørenga var ingen tillfällighet. Inspirationen kom bland annat från Ullevål Hageby, ett av de mest eftertraktade bostadsområdena i Norge.  

– I efterhand kan vi säga att projekt som de här, de vi ser här hemma i Norge och de vi känner väl till från andra platser, verkar homogena och opersonliga. Öronmärkta för ett visst segment av köpare. Men den här typen av bostadsområde är efterfrågat. Sørenga är det vi vill ha.

Sørenga sträcker sig en bra bit ut i fjorden. Foto: Einar Aslaksen

Sommar och vinter är som dag och natt

– Det finns en massa bra arkitektur som inte nödvändigtvis är så överraskande eller varierande, säger Erling Dokk Holm. Jag tror att föreställningen om variation kan ställa till det lite ibland. Titta på områden som Torshov, Frogner och Grünerløkka. Där är bostadshusen och kvarteren relativt identiska. Vad händer i de här stadsdelarna längs fjorden under vintern när ingen vill windsurfa eller paddla kanot? Inte mycket, säger han. Det är inte mycket liv i Sørenga när sommaren är slut. Livet i staden är mycket väderberoende och jag tycker det är okej.  

Längst ut på Sørenga-halvön serverar Elisabeth Toth mer kaffe till sina kunder. Hon driver inte bara en espresso-bar i den nya stadsdelen, hon bor där också. Först köpte hon en lägenhet som hon just har sålt och snart flyttar hon in i en större bostad. 

– Vi har två årstider här, sommar och vinter, och de är som dag och natt, säger hon. Det gäller att tänka strategiskt och bygga upp en buffert när tiderna är goda. För mig handlar detta om mycket mer än bara kaffe. Jag vill vara med och skapa nya platser, och jag gillar tanken att i Sørenga, där var jag först. 


Text Helle Benedicte Berg

Blev du inspirerad av den här artikeln?

Ge den en tumme upp!

likes

ANNONS

Stäng kartan

Kategori

Från artikeln

Dela tips

Stäng

Letar du efter något speciellt?

Filtrera din sökning

Stäng